Text

Datum 2023-05-02
Artikeltyp Aktuellt

Ett tryggt MDU för dig som student

Studenter värmer mat i studentpentryt

MDU eftersträvar att hålla en hög fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.

Det dinns regler som alla måste följa:

  • Det är inte tillåtet att låna ut ditt MDU–kort till andra. Ditt kort är personligt.
  • Släpp aldrig in någon obehörig. När campus är stängt för allmänheten är det enbart medarbetare och studenter med MDU-kort som får vara där. Studenter har inte rätt att ta med besökare efter att campus är stängt för allmänheten.
  • Vissa lokaler kräver säkerhetsutbildning och särskilt tillstånd via MDU-kortet. Det är varje students och medarbetares ansvar att inte släppa in obehöriga till dessa.

Öppettider

Universitetets allmänna utrymmen är tillgängliga för alla under de tider servicefunktioner så som studenttorg, universitetsbibliotek, restaurang och café håller öppet.
Måndag–torsdag: 08.00–19.00 | Fredag: 08.00–16.00

Tillträde

Tillträde till lokaler anpassas efter de behov studenter och medarbetare har för att kunna utföra sina studier och arbetsuppgifter. Det gäller även lokaler som metodrum, datorsalar, verkstäder, laboratorium och studio.

Besökare

För att vistas i universitetets lokaler efter öppettiderna eller i lokaler som är låsta av säkerhetsskäl krävs MDU-kort med erforderligt tillträde eller annat tillstånd. Studenter kan inte ta med besökare under de tider universitetet håller stängt för allmänheten eller till lokaler som kräver utökat tillträde av säkerhetsskäl.

MDU–kort

Under de tider campus är stängt för andra än studenter och medarbetare måste MDU-kortet kunna uppvisas för väktare eller annan person. Personer måste kunna stärka sin identitet i samband med uppvisande av MDU-kort.

Kontaktinformation