Text

Datum 2023-04-27
Artikeltyp Aktuellt

Ny styrelse för MDU

Det blir tidigare vice ordförande Eva Durhán, avdelningschef vid Skolverket, som tar över ordförandeskapet från och med 1 maj.

Regeringen har fattat beslut om ny styrelse för MDU. Det blir tidigare vice ordförande Eva Durhán, avdelningschef vid Skolverket, som tar över ordförandeskapet från och med 1 maj.

– Jag är glad att regeringen äntligen fattat beslut om vår nya styrelse. Det är glädjande att MDU återigen kommer att ha så kompetenta och engagerade styrelseledamöter. De kommer att ha en betydelsefull roll under den kommande mandatperioden där vi ska bygga MDU till ett välorganiserat, progressivt och samverkande universitet som verkar för en hållbar framtid, säger Martin Hellström, rektor vid MDU.

Enligt utbildningsminister Mats Persson har ledamöterna i lärosätenas styrelse en viktig roll:
– De ska vara erfarna och ansvarstagande personer som har ett gott omdöme och som kan bidra till högskolornas verksamhet och utveckling. Jag önskar dem lycka till med sina uppdrag, säger han.

– Det känns väldigt roligt och utmanande att ta över posten som ordförande för MDU:s styrelse. Det blir inte lätt att axla rollen efter Pär Eriksson som gjort en strålande insats, säger Eva Durhán, som suttit i universitetsstyrelsen i sex år och nu går in på det sjunde året.

– För mig känns det oerhört viktigt att fortsätta på den väg som rektor Martin Hellström stakat ut, med ett tydligt fokus inte bara på det nationella planet utan även på att utveckla samarbeten internationellt.

Den kommande mandatperioden har styrelsen fem nya ledamöter: Anna Dubois, som är professor inom industriell marknadsföring och inköp vid Chalmers tekniska högskola, Samuel Engblom, som är juris doktor, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef för TCO, John Rune Nielsen, som är VD för klimat- och miljöinstitutet NILU, Monika Samuelsson, konsult och tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Sörmland, och Emma Verner, chef vid Volvo Construction Equipment.

De som lämnar styrelsen inför den nya mandatperioden är ordförande Pär Eriksson, före detta kommundirektör i Eskilstuna, Carina Malmgren, strateg vid Region Östergötland, Torbjörn Digernes, professor och tidigare rektor vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och Ulf Nilsson, dekan vid Linköpings universitet.


Universitetets externa ledamöter 2023–2024

 • Eva Durhán, avdelningschef analysavdelningen Skolverket (ordförande)
 • Mikael Dahlgren, forskningsdirektör, ABB Sverige (ledamot)
 • Anna Dubois, professor inom industriell marknadsföring och inköp, Chalmers tekniska högskola (ny ledamot)
 • Samuel Engblom, juris doktor, tidigare statssekreterare Utbildningsdepartementet och samhällspolitisk chef TCO, (ny ledamot)
 • Gunvor Kronman, VD Hanaholmen Finland (ledamot)
 • John Rune Nielsen, VD för klimat- och miljöinstitutet NILU (ny ledamot)
 • Monika Samuelsson, konsult, tidigare hälso- och sjukvårdsdirektör Region Sörmland, (ny ledamot)
 • Emma Verner, chef vid Volvo Construction Equipment (ny ledamot)

Universitetsstyrelsens externa ledamöter utses av regeringen och mandaten löper för perioden 1 maj 2023–30 september 2024. I ett pressmeddelande skriver regeringen att ledamöterna utses för en kortare period än vanligt mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget och vikten av att sådan kompetens ingår i styrelserna.


De ledamöter som är valda av lärarna för mandatperioden 2023–2026 är:

 • Inger Holmström, professor, akademin för hälsa, vård och välfärd
 • Malin Larsson, universitetsadjunkt, akademin för utbilding, kultur och kommunikation
 • Antti Salonen, universitetslektor, akademin för innovation, design och teknik


Mer information och kontakt

Eva Durhán, avdelningschef analysavdelningen Skolverket och ordförande i MDU:s universitetsstyrelse från och med 1 maj. Telefon: 073-357 70 50

Kontaktinformation