Text

Datum 2023-04-26
Artikeltyp Aktuellt

Välkommen till ENROAC 2023

Bild på människor vid ett övergångsställe

ENORAC är en konferens om hållbar utveckling, med fokus på redovisnings- och organisationsförändring. Sista dag för anmälan är den 15 maj.

– Att kunna presentera din forskning i en trygg och stödjande miljö är värdefullt. Den här konferensen gör det möjligt för människor att hålla kontakten och att hålla sig uppdaterade inom en rad olika ämnesområden. Dessutom brukar konferenserna ha en bra kontrast mellan praktiker och akademiker, säger Stephen Jollands, professor vid Exeter University.

Han är en av eldsjälarna bakom konferensen, som har arrangerats varje år sedan 1999, bortsätt från pandemiåren.

Den första dagen ägnas åt företagspresentationer och föreläsningar, medan dag två ägnas åt forskar- och akademiska presentationer. Både företag och akademiker är välkomna till konferensen.

Temat för den första dagen är ”organisationer och hållbar utveckling”. Representanter från företag, offentlig sektor och den akademiska världen får möjlighet att träffas och samtala. Dagens key note speakers kommer att prata om nettonoll-standarden för näringsliv och organisationer, bokföring samt AI- och ESG-integration.

Konferensens andra dag ägnas åt akademiska sessioner, middag och en presentation av Macintosh-Euske Best Paper Award. Dag tre fortsätter med akademiska sessioner och konferensen avslutas med mingel.