Text

Datum 2023-04-20
Artikeltyp Aktuellt

Högt söktryck för nytt program inom designområdet

Mälardalens universitet har ett brett utbud med 52 utbildningsprogram på grundnivå, 27 på avancerad nivå och cirka 1 000 kurser. Huvudcampus ligger centralt i Västerås och Eskilstuna.

Visualisering och textdesign är ett nytt program inom området informationsdesign som hade 165 sökande till 25 platser. Intresset för samspelet mellan teknik och människa får många att söka den nya utbildningen.

– Vi vet att det finns ett skriande behov av utbildning inom informationsdesign och att våra studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden. Men att ett helt nytt program har sex gånger fler sökande än platser är inte annat än en succé, säger Lasse Frank, universitetsadjunkt i informationsdesign.

Digital information färdas snabbt i våra rum, platser och miljöer. Digitaliseringen har väckt ett intresse för att förstå samspelet mellan teknik och människan som avspeglas i höga anmälningssiffror till alla våra program, menar Lasse Frank.

– Även om alla våra program varit eftertraktade år efter år krävs anpassning. Med vårt nya program vill vi även locka fler studenter till vår internationella masterutbildning inom innovation och design. Och till forskning inom innovation och design, säger Lasse Frank.

Totalt hade MDU 27 029 sökande till utbildningarna som startar hösten 2023. En minskning med 6 procent mot 2022. Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) verkar intresset för högskolestudier nationellt stabiliserats efter pandemin, med 10% färre sökande i år jämfört med pandemiåret 2021.

– Vi har gått från extraordinära kristider som i flera år i följd inneburit antagningsrekord för vårt lärosäte. Vi är glada i att vara tillbaka i normalläge efter den krävande pandemitiden, säger Ammie Westerbeck chef för sektionen för antagning och examen vid MDU.

Program på grundnivå med flest sökande till höstterminen 2023 (siffror inom parentes avser HT-22):

 1. Sjuksköterskeprogrammet Västerås: 2074 (2472) varav 322 (372) förstahandssökande
 2. Sjuksköterskeprogrammet Eskilstuna: 1836 (2136) varav 306 (329) förstahandssökande
 3. Socionomprogrammet: 1471 (1793) varav 256 (316) förstahandssökande
 4. Sjuksköterskeprogrammet Nyköping: 1144 (1228) varav 153 (106) förstahandssökande
 5. Beteendevetenskapliga programmet: 1097 (1454) varav 202 (258) förstahandssökande

Påbyggnadsprogram med flest sökande:

 1. Specialpedagogprogrammet: 587 (619) varav 528 (556) förstahandssökande
 2. Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: 127 (139) varav 34 (43) förstahandssökande
 3. Kompletterande pedagogisk utbildning - Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9: 127 (172) varav 26 (57) förstahandssökande
 4. Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv och läsutveckling: 107 (121) varav (95) 103 förstahandssökande
 5. Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6: 105 (138) varav 32 (58) förstahandssökande

Fristående kurser med flest sökande. Samtliga är distanskurser 7,5 hp (siffror inom parentes avser HT-22):

 1. Arbetsrätt: 1815 (1715)
 2. Att utveckla organisationer och ledarskap: 1396 (1648)
 3. Marknadsföring - en introduktion: 756 (709)
 4. Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit: 473 (501)
 5. Kardiologi: Hjärtsvikt: 416 (ht-22 Kardiologi: Arytmier 570)


Kontaktinformation