Text

Datum 2023-04-14
Artikeltyp Aktuellt

Stor efterfrågan på ingenjörer

Teknikutvecklingen går fort framåt och efterfrågan på tillförlitliga system är stor. För att kunna möta samhällets kompetensbehov erhåller MDU en civilingenjörsutbildning i tillförlitliga system. Studenterna är attraktiva på den globala arbetsmarknaden och har i många fall arbete direkt efter sin examen.

MDU säkerställer att det finns välutbildade och analytiska ingenjörer med spetskompetens, som bidrar till att utveckla framtidens säkra system inom många olika branscher. Just civilingenjörer i tillförlitliga system är attraktiva på den globala arbetsmarknaden.

– Efterfrågan på ingenjörer i tillförlitliga system är mycket stor. Redan innan examen blir ett flertal studenter kontaktade för arbete. I princip får alla studenter som erhåller examen, arbete direkt efter studierna, säger Håkan Forsberg, programansvarig för civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga system vid MDU.

Genom MDU:s samverkansarbete får studenterna värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare redan under utbildningen. Universitetet vidareutvecklar och skapar nya utbildningar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. På så sätt får utbildningarna hög kvalitet och blir dagsaktuella.

MDU:s civilingenjörsprogram i tillförlitliga system är en Sverigeunikt utbildning, eftersom det är den enda som under hela studieperioden fokuserar på utveckling av tillförlitliga system. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med några av Sveriges största industriföretag.

Företaget NEP menar att studenternas kunskap inom tillförlitliga system är mycket viktig för dem, och att det finns stora möjligheter till arbete efter studierna. Genom MDU får studenterna den kompetens som behövs på arbetsmarknaden, vilket är avgörande för deras verksamhet inom robust elektronik, test och framför allt säkerhetstänk inom tillförlitliga system. Dessutom bidrar den tekniska utvecklingen till mer avancerade system inom industrin, vilket gör dessa specialiserade kunskaper ännu mer värdefulla för att möta framtidens utmaningar.

Tillförlitliga system finns inom till exempel bilindustrin, tunga fordon, smarta fabriker, flygande autonoma farkoster och traditionellt flyg. För att undvika skador på människor, miljö och kostsamma processavbrott, är det viktigt att systemen är tillförlitliga och fungerar korrekt.

Program

Civilingenjörsprogrammet i Tillförlitliga system

  • Högskolepoäng 300 HP
  • Omfattning 5 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Kontaktinformation