Text

Datum 2023-03-14
Artikeltyp Aktuellt

Matematik i vardagen

Vad skulle världen vara utan matematik? Bara till vardags använder du en mängd olika system och appar som är beroende av matematik.

Vad skulle världen vara utan matematik? Bara till vardags använder du en mängd olika system och appar som är beroende av matematik.

– När jag funderade på vad som finns i vår omvärld, bara till vardags, som inte skulle fungera utan matematik visste jag knappt vart jag skulle börja. Det finns så mycket att välja bland. Det säger vår universitetslektor i matematik/tillämpad matematik Linus Carlsson.

Här listar han några områden där matematik får din vardag att funka:


Krypterar och skyddar din information

Kryptering är det vanligaste sättet att skydda information på. Till exempel behöver du skydda meddelanden som du skickar till din bank, likaså när du ska betala dina räkningar eller skriva under med BankID. Kryptering bygger på ett klassiskt matematiskt resultat, nämligen att det är svårt att skriva om ett stort tal som en produkt av primtal.

Får ditt meddelande att nå fram

När du ska meddelande via chatt, e-post eller sms, ringa mobil- eller videosamtal, så finns det alltid en risk att signalen störs och delar av meddelandet inte kommer fram. Med hjälp av linjär algebra, talteori och gruppteori finns det idag olika sätt att visa information som gör att mottagaren kan upptäcka om ett meddelande har blivit skadat och kan återställa det utan att du behöver skicka det igen.

Ger dig en mobiltelefon som inte går sönder när du tappar den

Numerisk analys gör att det är enklare att designa produkter som fungerar som man vill. Till exempel att mobilen inte ska gå sönder när du tappar den i golvet. Med hjälp av matematik går det nämligen att simulera hundratusen olika sätt som telefonen kan falla på, istället för att tillverka hundratusen prototyper och släppa dem i golvet.

Har svaret på hur vår värld påverkas av klimatet

Matematik kan beskriva hur olika processer förändras med tiden. Till exempel hur olika system i ekologi och biologi utvecklas, som hur fiskar i en sjö förändras om klimatet förändras eller hur en sjukdom sprids i en population (av människor eller djur).

Ökar din säkerhet

Numerisk analys används för att utvärdera och förbättra egenskaper. Som till exempel hållfasthet för byggnader (till exempel vid starka vindar eller jordbävningar), aerodynamik för flygplan och bilar, ventilation och uppvärmning av byggnader eller slitage av broar, elledningar eller vägar.

Matematiska simuleringsverktyg används för att öka den fysiska säkerheten i olika miljöer. Till exempel undersöka hur eld sprider sig i byggnader eller i stora fordon såsom kryssningsfartyg eller flygplan.

Förbättrar din sjukvård

Med hjälp av sannolikhetslära och numerisk analys går det att visualisera hur kroppen ser ut inuti utan att behöva skära upp kroppen, till exempel genom magnetröntgen eller datortomografi. Det går också att simulera hur kroppen kommer att reagera på olika mediciner eller operationer, till exempel hur man på bästa sätt kan göra en hjärtoperation för att patienten snabbt ska återhämta sig.


Tycker du om matematik? Plugga något av våra matematikprogram.

Kandidatprogrammet i teknisk matematik

För dig som vill använda kärleken till matematiken och dess logiska följder till att utveckla framtidens teknik. Efter utbildningen kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då matematik används inom en mängd yrkesområden och branscher. Du kan exempelvis jobba inom områden som kommunikationsteknik, robotik, finans och hälsoteknik.

Läs mer

Analytical Finance

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden. Med grundliga kunskaper i matematik kommer du exempelvis kunna genomföra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantera finansiella portföljer.

Läs mer

Program på avancerad nivå:

Master­programmet i teknisk matematik

Om du vill fördjupa dig inom matematiken och dess tillämpningar, bidra till framtidens tekniska utveckling och samtidigt vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Då är det här ett program för dig. Utbildningen ger dig avancerade matematiska verktyg till exempel för att utföra datanalyser, optimering, matematisk modellering och vid analyser av big data.

Läs mer

Masterprogram i Financial Engineering

Med en examen från masterprogrammet i Financial Engineering kommer du att vara efterfrågad för ledande befattningar inom den internationella finansvärlden.  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom matematik och ekonomi/finans. Du lär dig att göra avancerade kvantitativa analyser på finansiella marknader och att hantera finansiella portföljer.

Läs mer