Text

Datum 2023-02-28
Artikeltyp Aktuellt

Nyutvecklad AI-lösning hjälper flygtrafiken

Forskare på MDU har utvecklat en prototyp för ett AI-system, ämnat för ATM-operatörer verksamma inom flygledning. Foto: Pixabay.

Forskare på MDU har utvecklat en prototyp för ett AI-system, ämnat för ATM-operatörer verksamma inom flygledning. Foto: Pixabay.

I ett projekt på MDU har ett AI-system utvecklats som kan beräkna förseningar samt förutse faror och avbrott i flygtrafiken. Systemet kan dels hjälpa trafikledare att förutsäga och kommunicera störningarna till passagerare, piloter och flygledare, dels förhindra själva störningarna.

Forskare på MDU har utvecklat en prototyp för ett AI-system, ämnat för ATM-operatörer verksamma inom flygledning. Inom ATM (Air Traffic Management) gäller det för operatörerna att optimera trafikflöden, upptäcka potentiella kollisioner mellan flygplan och ge vägledning för att undvika dem. AI-systemet är en förutsägande applikation som dels ger optimala lösningar till operatörerna, och förklarar även varför de är optimala.

Systemet är uppbyggt i en miljö med XAI (Explainable Artificial Intelligence), med pålitliga lösningar som är lätta för operatörerna att förstå. Det använder en 2D/3D-karta för att visualisera alla möjliga lösningar, lyfter fram det bästa alternativet och ger vägledning till piloter eller flygledare för att upprätthålla säkert avstånd mellan flygplan.

Input från mänskliga användare

Lösningen har utvecklats inom ramen för projektet Artimation Länk till annan webbplats., där forskarna också har använt input från mänskliga slutanvändare vid utvecklingen av AI-systemet.

– Projektresultaten förbättrar funktionaliteten, acceptansen och tillförlitligheten hos AI-system i allmänhet, men uppfyller också globala mål som förbättring av industri, innovation och infrastruktur i samhället, säger Mobyen Uddin Ahmed, professor i artificiell intelligens på MDU.

– Resultaten från projektet kommer dessutom att vara användbara för andra AI-forskare, som kan dra nytta av forskningen när det gäller transparens och förklarbarhet av AI-metoder. Även teknikleverantörer kommer att ha nytta av resultaten, vilket förhoppningsvis leder till AI-system som blir mer kommunikativa och pålitliga för de mänskliga användarna säger Shahina Begum, professor i artificiell intelligens på MDU.

Kontaktinformation