Text

Datum 2023-02-24
Artikeltyp Aktuellt

Utbildar för industrins gröna omställning

Genom att erbjuda kompetensutveckling på avancerad nivå för framför allt yrkesverksamma, möjliggörs den gröna omställningen och svensk industri behåller sin konkurrenskraft.

Yrkesverksamma ska erbjudas kompetensutveckling som ska göra den gröna omställningen möjlig. MDU är del av projektet som är en samverkan Luleå tekniska universitet, Örebro universitet, näringsliv och svensk basindustri och som nu fått 30 miljoner kronor av KK-stiftelsen.

– Det är otroligt glädjande att vi fått förtroendet att forma en hållbar framtid. Projektet REEDEAM samlar tre starka universitet och industripartners från alla delar av råvarukedjan och vi ser en väldigt stor potential i att utveckla utbildningar med nya grepp, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid MDU.

Näringslivets omställning avgörande

I projektet REEDEAM (Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan) ska tre universitet tillsammans med ett 20-tal företag, ta fram utbildningar på avancerad nivå.

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. Projektet, som ska pågår i fem år, sker i samverkan med industrier som H2 Green Steel, Boliden, Northvolt, SSAB, LKAB, ABB, Alleima, Alstom, Combitech, Copperstone Resources, Kaunis Iron, Komatsu Forest, Lovisagruvan, RISE, SCA, Orica, Scania, Zinkgruvan Mining och Stena Recycling.

Ny kompetens med industriell förankring

REEDEAM utgår från tanken att om industrins hållbara omställning ska lyckas, krävs ny kompetens med industriell förankring, inom hela den råvarubaserade värdekedjan. Utbildningarna handlar om områden inom återvinning, processindustri, råvaruförsörjning, elektrifiering, underhåll, energi- och kraftteknik, digitalisering och automation, klimatneutral produktion, men även till exempel juridik kopplat till tillståndsprövningar.

– Det är fantastiskt roligt att vårt samverkansprojekt med Mälardalens universitet och Örebro universitet, är ett av tre projekt som beviljats medel av KK-stiftelsen. Jag är övertygad om att den här kompetenssatsningen som vi gör i samarbete med näringsliv och basindustri, får stor betydelse för den gröna omställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

– REEDEAM är helt i linje med Örebro universitets utveckling av vår mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid. Universitetets AI-kompetens kombineras här med andra expertområden hos partners från akademi och näringsliv till nya framtidskompetenser för klimatomställningen, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Utbildningar för yrkesverksamma

Mälardalens universitet, Luleå tekniska universitet och Örebro universitet, ska tillsammans ta fram utbildningar på avancerad nivå, motsvarande 90 högskolepoäng, såväl för yrkesverksamma som för studenter. Utbildningar ska erbjudas via industriernas intranät för att göra det enkelt för anställda att söka.

För att skapa ytterligare långsiktighet, och fördjupa samverkan mellan parterna, planeras framtida företagsforskarskolor för att ge företagen tillgången till forskarutbildad personal med nyckelkompetens för klimatomställningen.

Fördjupad information

Läs mer om KK-stiftelsens satsning på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning

Länk till KK-stiftelsens webb

Kontaktinformation

Kontaktpersoner för satsningen:

Bjarne Bergquist, professor i kvalitetsteknik och logistik vid Luleå tekniska universitet och projektledare för REEDEAM, bjarne.bergquist@ltu.se, 0920 - 49 21 37

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan vid Mälardalens universitet, helena.jerregard@mdu.se, 021-10 73 42