Text

Datum 2023-02-22
Artikeltyp Aktuellt

”Biblioteket är en viktig plats för att kunna fördjupa sina tankar”

Rektor Martin Hellström tycker att universitetsbiblioteket är viktigt.

Biblioteket har alltid haft stor betydelse för rektor Martin Hellström, både innan han kom till den akademiska världen och efter att han hade gjort det.

Universitetsbiblioteket fick en pratstund med honom där han berättar om vad han anser vara bibliotekets viktigaste funktioner och vad han tycker om nyheten meröppet. Meröppet innebär att biblioteket har öppet för anställda och studenter vid MDU alla dagar 07:00-22:00.

Martin berättar att han under sin utbildningstid lånade rekordmånga böcker och hade ett rykte om sig som student att läsa mycket. Han brukade fylla två koffertar med böcker och läste sedan samtliga från pärm till pärm innan han kom tillbaka till biblioteket för att låna nya böcker.

När vi pratar om vad han anser vara viktigast med universitetsbiblioteket svarar han att: ”Biblioteket är viktigt för att få en plats för studiero och att fördjupa sig i någon tanke och hitta material för att fördjupa sig i tanken.” Han nämner även att han tycker bibliotekets lokaler är fantastiska på båda orter.

Han drömmer om ett bibliotek som är öppet 24 timmar om dygnet, men tycker att meröppet är en bra start. Biblioteket är viktigt för alla studenter, men speciellt för de internationella, som en plats att vara på under olika helger om man inte har möjlighet att resa hem. Han har sett flera gånger när han vistats på MDU kvällar och helger att biblioteket används flitigt av studenterna efter ordinarie öppettider.

När vi kommer in på vad som är bibliotekets viktigaste funktion svarar han: "Bibliotekets viktigaste funktion är att ge stöd till våra studenter, forskare och lärare och hjälpa dem att hitta rätt information antingen själva eller med hjälp från bibliotekarien. Även utbildningsinsatser om hur man letar upp relevant litteratur och källkritik är viktiga". Utöver det nämner han att biblioteket har en viktig roll i arbetet med Open Science för att bidra till att kunskap är tillgänglig.

Vi avslutar vår pratstund med att fråga om rektor tänker skaffa ett bibliotekskonto. På det svarar han: ”Självklart!”

Karin Wiman och Ellinor Mark