Text

Datum 2023-02-02
Artikeltyp Aktuellt

Två nya forskarskolor ger kunskap för svensk industri

Två nya forskarskolor på MDU ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. Foto: Pixabay

Två nya forskarskolor på MDU ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. Foto: Pixabay

MDU får finansiering för två nya forskarskolor, RELIANT och INDTECHPLUS, som har varsin inriktning men ett gemensamt fokus på nyttiggörande för svensk industri.

Genom finansiering från KK-stiftelsen, med 19.4 MSEK för forskarskolan RELIANT och 10,8 miljoner kronor för forskarskolan INDTECHPLUS, stärks både universitets forskningsmiljö samt ger ökad kompetens och expertis av strategisk betydelse för den svenska tillverkningsindustrin. Forskarskolor samlar doktorander med en gemensam inriktning, bestående av ett forskarutbildningsämne eller ett tema.

I fronten för nästa generations produkter

– MDU har en forskningsmiljö för inbyggda system som är erkänd både nationellt och internationellt. Med RELIANT, som är en forskarskola för resilienta intelligenta autonoma system, bidrar vi till att förstärka den forsknings- och utbildningsmiljön ytterligare, säger Kristina Lundqvist, professor vid akademin för innovation, design och teknik på MDU.

– Och vi gör det i nära samverkan med näringslivet, inom ett område av stor betydelse för den industriella omställning som pågår. Genom att kombinera en stark forsknings- och utbildningsmiljö med de samverkande företagens kompetens ges goda möjligheter till kunskapssynergier. Genom forskarskolan kommer doktoranderna inte bara hänga med i utvecklingen utan befinna sig i forsknings- och utvecklingsfronten. För de involverade företagen innebär projektet dessutom möjligheten att ta vara på en större kunskapsmängd som RELIANT innebär.

– Resultaten kommer att bidra till affärssektorer där nästa generations produkter antas ha autonom, alltså självstyrande, funktionalitet med bibehållen eller ökad tillförlitlighet, säger Kristina Lundqvist.

Forskningssamarbete inom industri 4.0 och tillämpad AI

INDTECHPLUS är en fortsättning på forskarskolan INDTECH, med fler industridoktorander som fokuserar på forskningssamarbete inom industri 4.0 och tillämpad AI för produktionssystem hos tillverkande industriföretag. Även här ser Markus Bohlin, professor vid akademin för innovation, design och teknik på MDU, nyttan för industrin.

– Just nu medverkar nio företag i forskarskolan som har totalt 15 doktorander. I nästa fas med INDTECHPLUS kommer sex företag, varav tre nya, att addera ytterligare sex doktorander, som därmed både breddar och fördjupar MDU:s samverkan med näringslivet. Att medverkande företag väljer att ta in ytterligare doktorander är en stark signal på att de är nöjda med forskarskolan, säger Markus Bohlin.

Nyttan bedöms som stor för företag genom bland annat nätverkande och tillgång till data.

– Genom en unikt bred industriell bas och nätverksstöd ger INDTECH och INDTECHPLUS tillsammans en bra grund för företags- och industriöverskridande synergier och värde för doktoranderna, industripartnerna, universitetet och Sverige, säger Markus Bohlin.

Bidrar till kompetenshöjning hos företagen

Satsningen görs inom ramen för KK-stiftelsens program Företagsforskarskolor. För att stärka kapaciteten för forskning inom områden som är viktiga för både lärosäten och näringsliv krävs det en kontinuerlig tillförsel av forskarutbildade, enligt KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Industridoktorander bidrar till en kompetenshöjning för företagen, och tillsammans med forskningen som bedrivs, till företagens konkurrenskraft. Det finns ett stort intresse både för samverkan mellan lärosäten och från företagen, säger Eva Schelin. 

Kontaktinformation