Text

Datum 2022-09-02
Artikeltyp Aktuellt

MDU utbildar medarbetare vid Barbados’ miljödepartement

Ett avstånd av 800 mil och fem tidszoner var inget hinder för Lianda Chapman vid Miljödepartementet på Barbados, som tillsammans med fyra kollegor läste distanskursen Luftkvalitetshantering på MDU. Som yrkesverksam var dessutom en flexibel studieform en framgångsfaktor för det livslånga lärandet.

Lianda Chapmans uppdrag vid Miljödepartementets miljöskyddsavdelning är att ge vägledning om olika miljöaspekter, bland annat luft, buller, vatten, hav, fast avfall och godkännande av byggnadsutvecklingsansökningar.

En specifik uppgift är att se över Barbados lagstiftning vad gäller luftkvalitet, som är i stort behov av förbättring. I samband med det tog hon chansen, tillsammans med fyra kollegor, att söka en kurs för att fördjupa sina kunskaper inom området. Trots avståndet till Sverige landade valet på distanskursen Luftkvalitetshantering på MDU.

– Efter mycket efterforskning hittade vi glädjande denna kurs. Och även om jag själv föredrar att delta under personliga träffar, gjorde det faktum att kursen hölls online det möjligt för fler personer att delta. Enbart resekostnaderna och boendekostnaderna från Barbados till Sverige skulle ha hindrat vår grupp från att delta i kursen, berättar Lianda Chapman och fortsätter:

– Jag lärde mig verkligen en hel del av kursen. Den har gett oss en bra grund för att utveckla vår lagstiftning i Barbados och en inblick i ett annat lands strategi för hantering av luftkvalitet, särskilt den svenska/ EU-strategin, som är en ganska progressiv strategi när det gäller luftkvalitet. Tack vare att kursen var anpassad för yrkesverksamma kunde jag kombinera studierna med mitt heltidsarbete.

Att investera i sitt livslånga lärande

Denna kurs är en av många fortbildningskurser som MDU erbjuder. Lärosätets ambition är att erbjuda flexibla och nyskapande utbildningar som stimulerar till ett livslångt lärande, både nationellt och internationellt.

– Vi från MDU är glada för att Lianda och hennes fyra kollegor valde att läsa vid vårt universitet. Vår förhoppning är att fler ser möjligheten och tar chansen att investera i sitt eget livslånga lärande. Det finns alla möjligheter utifrån ens egna förutsättningar, oavsett var man befinner sig i världen eller vad behovet är. Det är därför vi som universitet finns – just för att främja utveckling och lärande. Allt ifrån fortbildning, vidareutbildning eller karriärväxling, säger Eva Maaninen Olsson, strategisk utbildningsledare vid MDU.

Kompetensutveckling med FutureE

Denna kurs ingår i projektet FutureE där MDU erbjuder nätbaserade kurser inom områdena AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering.

Kompetensutveckling med FutureE