Text

Datum 2022-09-26
Artikeltyp Aktuellt

Martin är ny samordnare för studenters arbetsmiljö

Behöver du rapportera något gällande studiemiljön på campus? Eller har du ett förslag som kan förbättra miljön? Då är det Martin Hersén, samordnare för studenters arbetsmiljö som du kommer i kontakt med.

Martin, som är samordnare för studenters arbetsmiljö, jobbar för att du som student ska ha en god fysisk och psykosocial studie- och arbetsmiljö.

– En god arbetsmiljö ska ha en positiv inverkan på dig, exempelvis genom att ge möjlighet till ett meningsfullt sammanhang, lärande och utveckling. En mindre bra arbetsmiljö kan till exempel vara tidspress, höga prestationskrav, mobbning, buller eller skaderisk, säger Martin.

 

Var med och påverka din arbetsmiljö

Din studiemiljö är även din arbetsmiljö och den kan du vara med och påverka på flera sätt. Du kan skicka in förbättringsförslag samt anmäla om det sker skador eller olyckor som rör dina studier på MDU. Du anmäler allt detta i MDU:s rapporteringssystem Aj, Oj, Halloj.

– För att MDU ska ha en bra arbetsmiljö behöver vi få veta vad du upplever och är med om. Vi behöver underlag för att kunna motivera förändringar och jag behöver veta vad som inte fungerar för att se till att det börjar fungera bättre. Därför är det viktigt att du använder Aj, Oj, Halloj, säger Martin.

Du kan även kontakta studerandeskyddsombuden för hjälp med att driva frågor om din arbetsmiljö. De är anställda av studentkåren för att arbeta med studenters ärenden. Se till att svara på MDU:s eller studentkårens enkäter och delta vid programdagar. Du kan också kontakta din lärare och akademi för att påverka i positiv riktning.

Kontaktinformation