Text

Datum 2022-09-26
Artikeltyp Aktuellt

"Ser fram emot fler samarbeten med MDU”

Rickard Sohlberg, MDU:s hedersdoktor 2020.

MDU:s hedersdoktor 2020 Rickard Sohlberg, är innovatör, strateg och entreprenör och ägare av Scarptor Consulting AB. I mångt och mycket en svensk IT-pionjär och visionär med hundratals framgångsrika nationella och internationella projekt bakom sig.


Rickard Sohlberg har en regional anknytning till MDU bland annat genom sitt engagemang i Robotdalens business advisory board i början av 2000-talet. Han har coachat regionala företag, deltagit i framtagningsprocessen för inkubatorprogrammet ”Innovationsbron” och varit involverad i projekt med interaktiva institutet, RISE och KK-stiftelsen.

Han började sin karriär som musiklärare och studiomusiker som 15-åring. Höjdpunkten var att få åka till LA och spela in låtar i en musikstudio.

– De fantastiska ungdomsår jag hade tillsammans med musiken skulle jag absolut inte vilja byta bort mot någonting annat. När det var dags att stadga sig och starta familj hamnade jag lite av en tillfällighet och slump in på IT-spåret, inte för att jag var intresserad av tekniken, utan för dess möjligheter att lösa problem, skapa mervärden och göra något som är bra och hållbart för oss alla.

Han upptäckte snabbt sin styrka som strateg, kreatör och innovatör samt förmågan att tänka utanför boxen, att se lösningar som inte andra ser, att hitta röda trådar och vägen fram i komplexa situationer och sedan samla kompetenta människor runt sig, bygga team, skapa processer, arbetssätt och skapa lösningar som fungerar från början till slut.

– Det gäller helt enkelt att hitta rytmen, baslinjen, melodin och få kompositionen att hänga ihop. Musik, matematik och schack har alltid fascinerat mig och det har visat sig vara en bra kombination även inom AI, IT och affärer.


Framgångsrika IT-bolag

Hans första IT-bolag Scarptor grundade han 1994.

– Scarptor blev en enligt svensk media en supergasell och ett av de snabbast växande och mest lönsamma IT-bolagen i Sverige. VISA International definierade oss tidigt som ett av världens fem bästa IT-team. Vi fick i uppdrag av dem 1997 att ta fram världens första webbaserade smartcard för identifiering och transaktionshantering. VISA International och Scarptor ingick därefter ett strategiskt partnerskap för samarbete kring digitala tjänster.

Han intresserade sig tidigt för hur man skulle kunna bygga framgångsrika IT-bolag.

– I slutet av 90-talet började jag arbeta med The Hong Kong Polytechnic University (Poly U) för att bygga upp ett Intellectual Capital Development Center i Hong Kong Science Technology Park (HKSTP) och en inkubator (Intellectual Capital Business Accelerator, ICBA) baserad i Hong Kongs teknikpark och i Guangzhou Kina. Jag tog då på uppdrag av Innovationsbron fram ett upplägg på hur en Trippel Helix inom innovation och kompetensutbyte skulle kunna se ut mellan Stockholm, San Francisco och Hong Kong.

Hans arbete inom olika projekt och processmetodiker under 25 år har vidareutvecklats till en egen process som han kallar för F1 Lab.

– Den innebär att ett team snabbt kan utveckla kreativa och innovativa idéer och projekt inom AI och IT. F1 Lab-konceptet används för närvarande i ett antal större och prestigefyllda projekt.


Hur kom du i kontakt med MDU?

– Via Peter Funk, professor i Artificiell Intelligens (AI). Vi träffades första gången i Robotdalen 2007 och hade en spännande diskussion om AI och hur det kommer att förändra framtiden dramatiskt. Vi hade efter det kontakt under många år. Jag satte upp ett möte med dåvarande MDH där Peter deltog 2016 i samband med ett uppdrag från en av de större IT-konsulterna. Mötet handlade om vilka av framtidens områden som skulle kunna vara intressanta för dem att satsa på. Ett av dessa område var självklart AI. Det mötet föll mycket bra ut och Peter och jag har haft mycket kontakt sedan dess.


Hur känns det att bli
utnämnd till hedersdoktor?

– Jag känner mig oerhört glad, stolt och mycket hedrad. Det betyder att jag nu kan få en möjlighet att arbeta tillsammans med spetsen av den akademiska världen i olika projekt och utveckla framför allt AI-tjänster i framkant med både stora och små företag.


Hur ser ditt fortsatta
samarbete ut med MDU?

– Dels så kommer vi nog gemensamt arbeta i en del olika spännande och roliga projekt men jag skulle för min personliga del även vilja kunna använda MDU som en plattform för de utvecklings-, samarbetsmöjligheter och kompetensutbyte som finns. Jag har under många år och vid ett flertal tillfällen haft delegationer från olika länder på besök till olika universitet, högskolor och företag. Det har ofta resulterat i olika spännande, gränsöverskridande och uppmärksammade projekt. Jag ser fram emot att fortsätta trigga igång spännande projekt där MDU har en viktig roll med sin styrka i tillämpad forskning, nytänk, AI och IT.


Hedersdoktor och akademisk högtid

Titeln som hedersdoktor tilldelas den person som har en viktig roll för MDU och som har en tydlig koppling till universitetets forskning eller utbildning, eller på annat sätt bidragit med framstående insatser inom något av våra verksamhetsområden. Sedan 2002 har fakultetsnämnden utsett 28 hedersdoktorer. Promoveringen av hedersdoktor sker i samband med den akademiska högtiden i oktober.