Text

Datum 2022-10-03
Artikeltyp Aktuellt

Rekordmånga professorer och doktorer hedras under Akademisk högtid

Akademisk högtid vid MDU arrangeras vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer. I år sker högtiden fredagen den 7 oktober på Västerås konserthus, och antalet deltagare är i år rekordstort.

Akademisk högtid vid MDU arrangeras vartannat år för att hedra universitetets nya professorer och doktorer. I år sker högtiden fredagen den 7 oktober på Västerås konserthus och antalet deltagare är i år rekordstort.

– Det är med stor glädje och stolthet vi bjuder in till Akademisk högtid vid MDU. Vid årsskiftet fick vårt lärosäte universitetsstatus, vilket bland annat betyder ökade resurser för forskningen. Det möjliggör en kvalitativ förstärkning av forskningsanknuten utbildning och samverkan, och det har vi firat på olika sätt under året. Men att vi nu får fira den första akademiska högtiden som universitet tillsammans, det är något alldeles speciellt. Vi är otroligt glada över att vi idag kan promovera rekordmånga doktorer och installera rekordmånga professorer. Det är ett viktigt steg för en hållbar kunskapsutveckling med stor betydelse för våra regioner, vårt land och som en del i det internationella kunskapsbygget, säger Martin Hellström, rektor vid MDU.

Akademisk högtid har anor ända från medeltiden och är gemensam för alla forskningsbärande svenska högskolor och universitet. Vid högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. Med anledning av pandemin har högtiden inte kunnat genomföras på ett par år och därför är det i år rekordmånga deltagare som kommer att hedras: 28 professorer, 47 doktorer, 5 hedersdoktorer och 5 pristagare.

Högtiden blir också ett tillfälle för rektorsinstallation där tidigare rektor Paul Pettersson överräcker rektorskedjan till sin efterträdare, Martin Hellström.​​​​​​​

– Det är en stor ära för mig att jag har fått förtroendet att vara rektor för MDU från och med den 1 oktober 2022. Mitt uppdrag är att verka för ett universitet vars ledstjärnor är att vara ett progressivt och samverkande lärosäte, för att på så sätt bidra till en hållbar framtid, säger Martin Hellström.


Promovering, installation och prisutdelning

I samband med högtiden kommer ett antal ceremonier att genomföras:

 • Doktorspromotionen är den högtidliga akt vid universitetet då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer. Därutöver promoveras även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område och får ta emot lagerkransen eller doktorshatten och diplom.
 • Professorsinstallation har medeltida anor och innebär att nya professorer installeras i sina ämbeten. Installationen av en ny professor sker när rektor tilldelat den nya professorn ett diplom.
 • Priser och utmärkelser. Under högtiden uppmärksammas även:
  • Mottagarna av pedagogiskt pris, som tilldelas personer som gjort framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå:
   • Lena Hellström-Färnlöf, professor och konstnärlig chef vid Musik- och operahögskolan, MDU
   • Lina Nilsson, universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap, MDU
   • Elisabeth Wulff-Sahlén, universitetsadjunkt i engelska, MDU.
  • Mottagare av MDU:s samverkansmedalj, som delas ut till personer som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil:
   • Anna Sannö, Volvo Construction Equipment
   • Johan Lindström, Eskilstuna kommun.


Vill du delta vid Akademisk högtid?

Allmänhet och media är välkommen att ta del av ceremonin från Konserthusets balkong, med egen entré från Kopparbergsvägen. Alla gäster intar sin plats på balkongen klockan 15.20 och ceremonin pågår till cirka klockan 18.30, inklusive paus.


Kontaktinformation