Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Wasif Afzal

Wasif Afzal är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Wasif Afzal är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Wasif Afzal, Professor i datavetenskap, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för nätverks- och inbyggda system.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Efter att ha tillbringat två år i industrin, efter mina kandidat- och masterexamen i datavetenskap respektive programvaruteknik, visste jag att jag ville vara verksam inom forskning och akademi. Det började med mina doktorandstudier vid Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby/Karlskrona, där jag forskade om att förbättra mjukvarutestning genom förutsägelse av defekta mjukvarumoduler. 2013 började jag som postdoktor vid Mälardalens högskola, knuten till forskargruppen Software Testing Laboratory vid forskningsmiljön Inbyggda system. Jag är glad att jag tog detta beslut eftersom den här miljön gjorde det möjligt för mig att växa till en position där jag är just nu. Jag kunde bygga upp mitt industriella nätverk och skriva forskningsförslag med stort stöd från omgivningen. Jag tog min docentexamen här 2017 och blev professor 2020.

Vilket område forskar du inom?

Mitt fokus ligger kvar på att kvalitetssäkra inbyggda systemprogramvara genom förbättrade testmetoder. Det moderna samhället är beroende av att den inbyggda systemmjukvaran fungerar korrekt och det är därför av stor betydelse att säkerställa deras kvalitet.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Fantastisk! Det finns en allmänt god känsla av ömsesidig respekt som består och man får mycket stöd från äldre kollegor för att växa och lyckas.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Mest forskning kring industriellt samarbete och att vara mentor för yngre eftersom det känns bra att kunna ge tillbaka det man lärt sig under alla dessa år. Internationellt samarbete är också roligt när du får se nya forskningsperspektiv och fortsätter att lära dig.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Att kvalitetssäkra systemmjukvara är ett ansvar som delas mellan olika roller i utvecklingsteamet, så ämnen som ligger mig närmast hjärtat är generering av testdata, analys av testdata, visualisering av testresultat och hur krav kan modelleras för att automatiskt generera testfall.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det är förstås ett stort ögonblick att bli professor vid Sveriges nyaste universitet. Jag ser alla professorer som MDU-ambassadörer och att bli ett universitet kommer att bidra till att utöka vårt industriella samarbete eftersom det är ett tecken på att vi är redo.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Friheten att kunna bedriva och uppnå dina forskningsmål! Detta kommer naturligtvis efter att du ägnat dagar och nätter åt att skriva bra forskningsförslag, men hårt arbete lönar sig.