Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Tobias Johansson-Berg

Tobias Johansson-Berg är professor i i företagsekonomi, redovisning och styrning, och en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid 7 oktober 2022.

Tobias Johansson-Berg, professor i företagsekonomi; redovisning och styrning. Akademin för ekonomi samhälle och teknik, avdelningen för ekonomi och statsvetenskap.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

- Det berömda bananskalet ledde mig in i akademin. Jag hade praktiserat som revisorsassistent under min utbildning och de erfarenheterna gjorde att jag inte hade bråttom ut i arbetslivet. När jag skrev min helterminsuppsats för att avsluta min grundutbildning blev jag uppmanad att söka forskarutbildningen. Något som jag enbart hade vaga föreställningar om vad det var eftersom akademisk utbildning inte ligger i släktlinjerna. Jag tänkte att jag kunde testa ett halvår, och på den vägen är det. En form av utbildnings- och bildningsklassresa som flera i min generation lyckades genomföra på grund av expansionen av den högre utbildningen.

Efter avslutad magisterexamen påbörjade jag mina doktorandstudier vid Göteborgs universitet 2002. Jag avlade licentiatexamen 2004 och disputerade 2006. Efter några år som vikarierande lektor och utredare fick jag ett biträdande lektorat vid Örebro universitet 2008. Under 2017 jobbade jag som professor vid Karlstads universitet för att sedan återvända som lektor vid Örebro universitet fram till 2021 då jag tillträdde som professor vid MDU.

Vilket område forskar du inom?

Jag forskar primärt om organisatorisk styrning, välfärdens organisering och revision inom det företagsekonomiska området, men bedriver också forskning om tillit.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Företagsekonomisk forskning vid MDU har haft en mycket stark utveckling under senare år. Bortsett från numerärer har vi numera en komplett forskningsmiljö med flera spetsområden där vi kan jämföra oss väl med de etablerade universiteten.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Om vi tänker bort alla externa krav och viljor och ständiga utvärderingar som tyvärr har blivit en extern drivkraft (piska) i sig inom universitetsvärlden så är mina motivationer nog väldigt lika många andra forskares. En blandning av en genuin nyfikenhet att ta reda på saker, ett påtagligt kontrollbehov och en stark arbetsmoral. Det första behövs för att formulera forskningsbara frågor och de andra för att besvara dem.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Välfärdens organisering. Efter demokrati och rättsstaten är välfärdssamhället den viktigaste sociala innovationen i mänsklighetens historia. Att vårda och sköta de organisationer som bygger upp välfärden för att upprätthålla dess legitimitet och potential är viktigt.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det är väldigt spännande. Med min erfarenhet från ett annat yngre universitet vet jag att de första 10 åren är väldigt positiva. Växtvärk när den är behaglig. Eftersom vi numer är ett universitet vilar det ett tungt ansvar på professorerna att verka för att vi utvecklas i vår universitetsmässighet, vilket känns meningsfullt.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Hela min första tid har varit färgat av pandemin med allt vad det innebär varför jag har svårt att svara på den frågan.