Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Shahina Begum

Shahina Begum är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Shahina Begum är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Shahina Begum, Professor i artificiell intelligens, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag har alltid haft ett intresse för en akademisk karriär, ända sedan ung ålder. Min pappa uppmuntrade mig att börja studera, och jag upptäckte att jag gillade det mycket efter jag insett att jag kan hjälpa människor och göra en positiv inverkan på samhället med den här karriären, genom att utbilda människor och forska inom områden som kan vara till hjälp.

Vilket område forskar du inom?

Jag forskar inom artificiell intelligens (AI). Under min teknologie kandidatexamen (BSC-examen) studerade jag några ämnen inom AI och fascinerades av det, delvis för att jag älskade att läsa science fiction-böcker som förutsäger framtiden kopplat till teknologi. Men på den tiden fanns det inte många alternativ för att tillämpa AI i riktiga applikationer. 2011, när jag har disputerat inom AI-området, var det vid den tiden, så vitt jag minns, många branscher som inte såg något omedelbart värde av tillämpningen av AI i sin verksamhet. Men jag hade då redan börjat se potentialen med AI för att hjälpa människor och samhälle inom olika applikationsområden, så jag var fullt motiverad och fortsatte mitt arbete inom just detta.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Jag började min tjänst på MDH i december 2005 med min doktorsexamen, så jag har varit här ganska länge. Jag upplever verkligen att MDU har en mycket stor och vänskaplig forskningsmiljö. Det ger mig en arbetsmiljö för att utföra bra forskningsaktiviteter.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Jag gillar kreativt arbete - jag tycker om när jag arbetar med en ny idé och utmaningar för att lösa några olösta problem.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Forskningen som håller människan som den centrala delen och arbetar med avsikten att hjälpa människor.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

MDU som nytt universitet får nu möjlighet att utöka sin verksamhet inom olika områden där jag som ny professor i AI kan stötta och hjälpa till att placera oss som universitet – utmärkt både för utbildning och forskning i Sverige och internationellt. Så jag ser det här som en mycket bra timing för att bli professor vid MDU.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Samverkan mellan forskningsverksamheterna och vetenskapsområdena.