Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Rebei Bel Fdhila

Rebei Bel Fdhila, professor i energiteknik är en av de professorer som installeras under Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Rebei Bel Fdhila, professor i energiteknik. Akademin för ekonomi samhälle och teknik, avdelningen för hållbara energisystem.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag tog min magisterexamen och doktorsexamen vid "Institut National Polytechnique de Toulouse i Frankrike" i april 1991. Efter en post-doc vid det franska nationella forskningscentret (CNRS) och företaget EDF (Electricite de France), har jag arbetat i Holland vid Twenty University och anställd på ABB Corporate Research i Västerås/Sverige sedan maj 1995.

Efter att ha tillbringat all denna tid främst inom grundforskning, där fysiken kring komplexa flöden och värmeöverföring var mitt huvudintresse, bestämde jag mig för att upptäcka industriell FoU och tog en forskartjänst på ABB Sverige 1995. Det var en fantastisk upplevelse i ett forskningscentrum av världsklass, där jag stolt kunde utvecklas och hålla en god kontakt med akademin på nationell och internationell nivå.

2005 började jag på Mälardalens högskola som adjungerad professor, och detta uppmuntrades starkt av ABB där jag fortsatte att fylla min huvudtjänst. Jag tog det här beslutet för att kunna göra lite mer forskning och återupptäcka den akademiska livsstilen. Denna status fortsatte tills jag blev professor vid MDU.

Vilket område forskar du inom?

Mitt forskningsområde är att förstå, modellera och förutsäga komplexa industriella flöden & värmeöverföring. Detta är hjärtat i de flesta industriella processer där vi behöver förstå, skada och förbättra/omvandla på ett sätt som passar energiomvandlingseran mot fullständig avkolning. Detta är ett mycket viktigt och utmanande område eftersom det är komplext i termer av fysik och matematik men också mycket lovande med integrationen av framväxande teknologier som de som drivs av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML).

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Utmärkt, ambitiös och under snabb utveckling. Men vi kan absolut göra mer och bättre, särskilt genom att förbättra vår interna kommunikation och synergi. Vi måste arbeta mer med andra team, avdelningar och skolor samt undvika silos och eventuellt splittrat och isolerat arbete. En enad laganda bakom vår universitetsflagga kommer att göra oss ännu starkare.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Hur jag inom mitt kompetensområde kan bidra till utvecklingen av förnybar energi, minska utnyttjandet av fossila bränslen och minska utsläppen. Jag drömmer om att bidra till att skapa en livskraftig värld för våra barn.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Hur vi kan elektrifiera världen, förbättra kvaliteten på vårt dagliga liv och fortsätta att stödja samhället utan en negativ påverkan på miljön.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Jag känner för att växa med universitetet. Många nya dörrar kommer att stå öppna för oss. Vår påverkan på samhället blir viktigare, mer användbar och synlig. Det kommer att bli bra.

Vad är det bästa med att bedriva forskning vid Mälardalens universitet?

Vi har en enorm potential och när vi ska köra för fullt kommer vi att vara bland de bästa.