Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Petra von Heideken Wågert

Petra von Heideken Wågert, Professor i fysioterapi, Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Avdelningen för fysioterapi.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Det första valet var att förlänga mitt examensarbete på sjukgymnastprogrammet vilket ledde till en forskningsassistenttjänst på Geriatriken i Umeå. Lägligt nog startade samtidigt en populationsbaserad studie, Umeå 85+, där man behövde en sjukgymnast som kunde hjälpa till med den omfattande datainsamlingen. Jag tackade snabbt ja till detta erbjudande vilket ledde till att jag blev doktorand i projektet och skrev de första artiklarna i projektet. När min man mitt under mina doktorandstudier fick jobb i Eskilstuna flyttade vi hit och efter en tid fick jag kännedom om det sjukgymnastprogram som skulle starta på MDH – som nu varit min arbetsplats i 15 år!

Jag trivs otroligt bra på MDU och inom fysioterapi och är så glad att jag nu kommer vara kvar här i en ny roll. Vidare är jag väldigt glad att jag tackade ja till att söka forskningsledaruppdraget för Hälsa och välfärd våren 2018 – ett roligt och givande uppdrag som varit en stor utmaning och gett mig fantastiska erfarenheter. Nu senast är det så klart valet att söka denna professur som har varit en resa i sig – där jag nu är i mål och kan ta avstamp mot en ny vardag med ett annat ledarskap och nya utmaningar som jag ser jättemycket fram emot!

Vad är det som driver dig i din forskning?

Önskan att skapa en bättre situation för äldre personer i samhället. Vi går mot en enorm demografisk förändring med en ökande åldrande befolkning i kombination med en minskad mängd personer i arbetsför ålder. Detta medför att vi måste hitta nya arbetssätt med mer hälsofrämjande och förebyggande insatser samt innovativa och tekniska lösningar som kan komplettera de personliga mötena. Vi kan aldrig ersätta de mellanmänskliga mötena, men vi måste prioritera vem som ska göra vad.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Självklart är det fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning, och där främst forskning om hälsofrämjande och förebyggande insatser. Även hälso- och välfärdsteknik intresserar mig mycket där området kan vara i princip hur stort som helst och involvera de flesta forskningsområden vid MDU, vilket är spännande i sig. För att koppla ihop med äldreområdet så finns det enorm potential att utveckla, utvärdera och implementera digitala produkter och arbetssätt anpassade till äldre personer där jag gärna spelar en central roll, och även har erfarenhet av.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig?

Som en fantastisk chans att vara med och påverka MDU:s inriktning och satsningar. Att få vara med och bygga upp en infrastruktur för forskning, där möjligheter för tvärvetenskap, samverkan (internt och externt) och att ta oss an olika samhällsutmaningar känns otroligt inspirerande!