Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Moris Behnam

Moris Behnam

Moris Behnam är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Moris Behnam, Professor i datavetenskap, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för produktrealisering

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag tog min kandidat- och masterexamen i kontroll och datateknik vid tekniska universitetet i Irak 1995 och 1998. Efter examen fortsatte jag min koppling till akademin och arbetade som deltidslektor. I Sverige arbetade jag som systemutvecklare på ett företag, och jag introducerades först till området realtidssystem, vilket jag tyckte var mycket intressant och kompletterade min tidigare studie. Jag bestämde mig för att ta ytterligare en masterexamen i realtidssystem på Mälardalens högskola. Min masteruppsats vann Bengt Asker-priset som bästa masteruppsats 2005. 2006 påbörjade jag min doktorsexamen i realtidssystem med en examen 2010. Jag gjorde min postdoc vid universitetet i Porto, Portugal, och återvände till MDU som forskare, sedan universitetslektor och docent 2011, 2014 respektive 2018.

2019 sökte jag en professorstjänst inom produktions- och produktutvecklingssektionen med syfte att koppla samman verksamheten inom forskning och utbildning mellan inriktningarna Inbyggda system och Innovation och Produktrealisering vid MDU.

Under mitt arbete på MDU har jag forskat, medverkat i och lett projekt med nära samarbete med industrin samt utvecklat kurser och program. Dessutom var jag koordinator för masterprogrammet i inbyggda system, sektionsledare för Networked och Inbyggda system, och för närvarande är jag forskningschef för Innovation and Produktrealisering.

Vilket område forskar du inom?

Min forskning fokuserar på att utveckla industriell IT-infrastruktur som möjliggör att innovativa och intelligenta lösningar kan implementeras i industriella system. Min forskning inkluderar att ansluta enheter och maskiner via Internet of things-teknologier, användning och anpassning av datorplattformar, inklusive molnanvändning, för att beräkna intelligenta algoritmer riktade mot industriella system. Att tillhandahålla en ordentlig IT-infrastruktur är en väsentlig komponent i digitaliseringsresan. Det är ett område som får stor uppmärksamhet när digitalisering och digital transformation blir obligatoriska för industri och samhälle. Det kommer att ha en betydande positiv inverkan, om den används på rätt sätt, på hållbarhet i framtiden.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Den utmärkta miljön på MDU var den främsta anledningen till att jag bestämde mig för att stanna i akademin. MDU:s forskningsmiljö främjar samarbete mellan universitets forskare, industri och offentlig sektor vilket gör den till en av de unika miljöerna i Sverige.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Att producera högkvalitativ forskning, samarbete med andra forskare, tillämpad forskning där lösningar testas i praktiska system, samt publicering i högt rankade tidskrifter och konferenser.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Realtidssystem, industriell internet-of-things och molntjänster.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Att MDU blir ett universitet är resultatet av hårt och mycket professionellt arbete som utförts av många människor på MDU, och jag är stolt över att vara en av bidragsgivarna. Vår forskningsvolym kommer att öka och ge möjligheter att attrahera fler duktiga studenter och forskare att ansluta sig till oss, vilket ger mer resurser att arbeta med de viktiga industriella och samhälleliga utmaningarna. Det ska bli kul att jobba med mina befintliga och nya kollegor.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Den flexibilitet som universitetet ger är sådan att förbättringar kan ske snabbare. Dessutom underlättar det stöd som universitetet ger för samverkan, och våra samverkansplattformar, kontakten med industrin och offentlig sektor. Och slutligen att man involverar personalen i de strategiska besluten.