Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Mobyen Uddin Ahmed

Mobyen Uddin Ahmed är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Mobyen Uddin Ahmed är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Mobyen Uddin Ahmed, Professor i artificiell intelligens, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för datavetenskap och programvaruteknik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har tagit dig dit du är idag?

Jag har alltid varit bra på att förklara saker och jag har alltid tyckt om att undervisa. Men den verkliga resan i min akademiska karriär startade 2003 när vi (jag och min fru) bestämde oss för att lämna vårt hemland för en högre utbildning. Under min doktorsexamen och postdoc insåg jag att jag trivs med mitt arbete relaterat till forskning och utbildningsverksamhet.

Jag tycker att det inom akademin är oerhört givande att handleda studenter, och samtidigt kan jag ägna min forskningstid åt att fördjupa mig i mina intressen och passioner. Tycker det är oerhört stimulerande att hjälpa studenter lyckas med sina karriärer och samtidigt stötta företag eller organisationer med sina verksamheter och hjälpa samhället genom min forskning och utbildning. Så jag tänkte fortsätta min karriär längs denna väg.

Vilket område forskar du inom och varför?

Redan i ung ålder blev jag intresserad att lära mig mer om vetenskap. Jag hade en dröm om att studera inom området artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Under min Master of Science (MSc) utvecklade jag mitt första Decision Support System (DSS) för Parkinsons dosjustering baserat på AI, Fuzzy Logic och Reasoning. Det var fantastiskt att se den praktiska användningen av AI, hur den kunde hjälpa sjuka personer. Jag ser en enorm potential i användandet av AI, Machine learning och Reasoning inom industrin och hur det kan hjälpa till med automatisering.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Jag tycker att MDU har en väldigt bra forskningsmiljö, där jag kan utföra intressanta forskningsaktiviteter genom tvärvetenskapligt tänkande och forskning.

Vad driver dig i din forskning?

Jag gillar forskning som kan föra samman människor – och jag känner mig ofta väldigt privilegierad att få arbeta tillsammans med olika människor; allt från doktorander till kända professorer eller ingenjörer till företagsledare.

Vilka forskningsområden ligger dig närmast om hjärtat?

Min forskning handlar om "att härma den mänskliga intelligensen i en maskin" för att kunna ge stöd, arbetseffektivitet och automatisering. Samtidigt skulle jag vilja engagera mig i utmanande frågor medan jag löser verkliga problem som sannolikt kommer att förändras världen till det bättre – även om det bara skulle vara en mycket liten insats från min del.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skede som MDU befinner sig i som ett nytt universitet?

Det känns kul att min resa som professor startade samtidigt som MDU blev ett universitet. Som ett nytt universitet kommer MDU att tillhandahålla en ännu bättre arbetsmiljö och jag tror att det kommer att få stor betydelse för min framtid. Som ny professor inom AI kan jag bidra internt och externt för att främja MDU:s verksamhet inom forskning och utbildning i en mycket bredare omfattning än tidigare.

Vad är det bästa med att forska på MDU?

Det är en mycket inspirerande miljö på MDU där vi kan arbeta med multidimensionella forskningsområden och samverka med industriföretag inom forskning.