Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Mikael Ekström

Mikael Ekström är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Mikael Ekström är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Mikael Ekström, Professor i robotik, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för intelligenta framtida teknologier.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag har min grund som civilingenjör i materialfysik, och sedan disputerad i fysik ”Internal magnetic properties of rare earh metals and compounds” vid Uppsala. Efter disputation fick jag tjänsten som universitetslektor i elektronik vid dåvarande IEL, forskning och undervisning då var framförallt inom området mät- och sensorteknik. 2008 fick jag möjlighet att tillsammans med professor Lars Asplund initiera forskningen kring undervattensrobotik, vilket fick mig att fastna inom robotikområdet. 2012 fick jag min docentur i robotik, 2014 tog jag över ledningen av robotikgruppen när Lars gick i pension och sedan 2019 är jag professor i robotik.

Vilket område forskar du inom?

Efter att jag började med undervattensrobotik så har det utvecklats till att omfatta nästan all typ av samarbetande autonoma farkoster, från sophämtande små robotar som samarbetar till självkörande hjullastare och flygande samarbetande drönare. Anledningen att jag gör det är ju för att det är så fantastiskt kul, och att det är lätt att koppla forskningen till verkliga behov i samhället. Samtidigt så är det enkelt att koppla det till vårt civilingenjörsprogram och den undervisning vi bedriver där.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Vi är en grupp väldigt sammansvetsade forskare som har ett engagemang inom områden som AI, elektronik, datavetenskap och mekanik, vilka behövs för att få systemen att fungera.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Möjligheten att tillsammans med andra undersöka ett väldigt intressant område, och naturligtvis chansen att få handleda doktorander och studenter i området.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Hur man på ett säkert och tillförlitligt sätt kan få system av olika robotar att samarbeta. Och eftersom det var det projektet som fick in mig i robotikområdet så känner jag ju naturligtvis extra mycket för undervattensrobotikprojektet för att hitta exempelvis kvicksilvertunnor på sjöbotten.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Jag hoppas, och tror, att det kommer att ge nya möjligheter både i forskning och undervisning.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Den fantastiskt öppna miljön med stora möjligheter till samarbete i både stora och små projekt tillsammans med andra forskare och externa aktörer.