Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Mia Folke

Mia Folke, Professor i hälsoteknik, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för intelligenta framtida teknologier.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

När jag sökte högskola valde jag laboratorieassistent, nuvarande yrkestitel biomedicinsk analytiker, för att det såg så tomt ut att bara söka en utbildning på den blanketten. (På den tiden hade vård en egen högskola). Jag var sent ute och skulle iväg på annat så valet fick gå fort och med mindre eftertanke. Insåg först när jag kommit in på utbildningen och till och med tackat ja att det fanns en inriktning mot fysiologi som ju verkade riktigt intressant. Fysiologiska undersökningar kändes som något jag ville hålla på med.

Jag har jobbat på några olika fys-lab men det var omöjligt att få ett fast jobb och ingen möjlighet till jobb alls i Västerås. Så jag läste en ny utbildning till Högskoleingenjör i elektronik, inriktning medicinsk teknik på MDH. Under exjobbet fick jag frågan om jag ville bli doktorand. MDH hade ingen forskning i området. Egentligen hade MDH inte ens formellt rättigheten att ta in egna doktorander utan det fanns bara några doktorander på plats inskrivna på andra högskolor/universitet var inskrivna på andra skolor men jag ombads vänta med inskrivning för att kunna skivas in direkt på MDH. Det kändes rätt osäkert och dessutom var jag tveksam till att grotta ner mig i ett avgränsat område. Avgörande för att tacka ja var när Ylva Bäcklund, som skulle anställas som professor i ämnet, sade att hon tänkte bli hovslagare när hon tröttnat på att vara professor.

Sedan har jag forskat på inom olika projekt och med olika samarbetspartners samtidigt som jag bland annat varit studierektor en tid, tagit fram och håller kurser i medicinsk teknik för vårdpersonal, varit med och drivit Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik och jobbar för innovation inom hälso- och välfärdsteknik genom mitt deltagande i Innovationsnätverket för välfärd och hälsa i Västmanland. Idéer till del av min nuvarande forskning fick jag när jag för några år sen gick ner i tid på MDH och jobbade deltid som personlig tränare på ett gym.

Vilket område forskar du inom?

Min forskning går ut på att utveckla nya metoder och system för att kunna utföra fysiologiska mätningar. Just nu handlar det om att tidigt kunna upptäcka och avhjälpa ökad risk för fall respektive tekniskt stöd för att med hjälp av specifik fysisk aktivitet förbättra blodglukosnivåer hos typ-2 diabetiker. Detta ger mig möjlighet att kombinera mina stora intressen fysiologiska mätningar och kvalité i träning.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Jag tillhör forskningsinriktningen Inbyggda system på IDT. Det är den största forskningsmiljön vid MDU, och den ledande akademiska miljön i Sverige inom forskning relaterad till inbyggda system. Forskningen är organiserad i 16 samarbetande grupper som fokuserar på följande sex forskningsområden: Mjukvaruteknik, Realtidssystem, Robotik och avionik, Sensorsystem och hälsa, Tillförlitliga system samt Verifiering och validering. Vår forskningsmiljö omfattar cirka 24 professorer, 12 gäst-/adjungerade professorer, 11 docenter, över 60 ytterligare seniora forskare och över 100 doktorander inom datavetenskap och elektronik.

Min forskning ligger inom forskningsområde Sensorsystem för hälsa och jag ingår i forskargruppen Medicinsk teknik. Som ett resultat av extern finansiering genom bland annat de KKS-finansierade forskningsprofilerna Embedded Sensor Systems for Health (ESS-H) och ESS-H+ har forskningsgruppen Medicinsk teknik vuxit avsevärt sen start i slutet av 1900-t. Gruppen bedriver idag systemorienterad forskning av verklig tvärvetenskaplig karaktär, som kombinerar mät- och sensorteknik, signalbehandling, intelligent beslutsstöd samt tillförlitlig och säker datakommunikation. Fokus ligger på att utveckla toppmoderna lösningar inom dessa domäner, för att lösa verkliga komplexa forskningsutmaningar i samarbete med slutanvändare och industri för att kunna skapa system som kan främja hälsa.

För att få mer bredd så har jag valt att även ingå i forskargruppen PriLiv (Långvarigt självständigt liv) på HVV.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Nyfikenhet, skaparlust och att göra skillnad.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Att ta fram nya fysiologiska mätmetoder, det vill säga en kravspecifikation för vad som behöver mätas och klura ut ett sätt att kunna mäta det. Det är som med tester inom elitidrott; man vill ju som elitidrottare veta vilka delar man är bra respektive mindre bra på för att kunna förbättra sina tävlingsresultat. Jag har jobbat med tester även på olika yrkesgrupper och idrottare innan jag kom till MDH för att gå min andra utbildning. Det är ju inte konstigt att jag helst jobbar med utvecklingen av test för att tidigt upptäcka fallrisk. Att inte falla och skada sig är ju lite som att prestera optimalt i idrott. Alla komponenter måste vara bra; till exempel balans, styrka och förmåga att återfå balans. Så att bygga upp tester för fallrisk är som att sätta sig in i kraven för en ny idrott och utveckla ett testbatteri, dvs en uppsättning test som motsvarar den idrottens krav.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Oj. Det har jag inte tänkt på. Högskola eller universitet. Professor eller den jag var när jag gick ut gymnasiet med rätt låga betyg, helt övertygad om att jag aldrig skulle sätta min fot på en högskola. Tycker inte det spelar någon roll. Jag drivs av nyfikenhet, inte av karriär. Men visst är det kul att vara ett universitet så vi har lättare att bli fler och kan göra fler saker. Då kan man ju få vara nyfiken snabbare liksom när fler hjälps åt att hitta svaren. Min förhoppning är också att vi genom tvärvetenskapliga projekt ska ha möjlighet att göra mer nytta med systemlösningar som kan identifiera åt åtgärda tidiga försämringar hos en person för att på så sätt minska antalet sjuka och skadade personer.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Samverkan! Jag gillar ju att lära mig av andra och utvecklas tillsammans så samverkan med offentlig sektor, näringsliv och kollegor i olika discipliner är det jag gillar med MDU.