Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Masoud Daneshtalab

Masoud Daneshtalab är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Masoud Daneshtalab, Professor, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för intelligenta framtida teknologier.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag blev färdig med min kandidatexamen i maskinvaruteknik vid Shahid Bahonar University of Kerman och min masterexamen i datorarkitektur vid University of Teheran, Iran, 1997 respektive 2006. Jag påbörjade mina doktorandstudier vid Åbo universitet i Finland 2008 och bedrev min forskning inom området nätverk-på-chip, där jag utformade och optimerade nätverksinfrastrukturen för kommunikation mellan flera komponenter och element (t.ex. processorer och minnen) inuti ett chip. Jag disputerade 2011 och började leta efter en potentiell forskningsriktning för min forskarkarriär. År 2014 vann jag det prestigefyllda Marie Skłodowska-Curie-stipendiet för att gå på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Sverige för att undersöka integrationen av neuromorfiska tillämpningar på nätverk-på-chip.


År 2016 började jag vid MDU som universitetslektor och blev uppmanad att bli ordinarie professor i slutet av 2020. År 2018 inrättade jag forskningsgruppen för heterogena system (HERO), som för närvarande har mer än 13 doktorander. Min nuvarande forskning fokuserar på skärningspunkten mellan artificiell intelligens och design av datorhårdvara. De flesta forskningsaktiviteterna bygger på industriella projekt, men vissa projekt finansieras av VR och SSF där vi utforskar mer teoretiska aspekter.

Vilket område forskar du inom?

Artificiell intelligens (AI), särskilt maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL), har redan fått stor spridning inom industrin och i vårt dagliga liv. ML/DL:s imponerande resultat har uppnåtts genom att ML/DL-modellernas beräkningsintensitet har ökat, vilket har lett till explosiva utbildningskostnader som fördubblats med några månaders mellanrum. Att hantera en sådan stor mängd beräkningskrav innebär flera utmaningar när det gäller skalbar design, energieffektivitet och olika scenarier för användning. Min nuvarande forskning är inriktad på skärningspunkten mellan ML/DL-algoritmer och utformning av datorhårdvara för att hantera ovanstående utmaningar.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Forskningsmiljön vid MDU, särskilt vid IDT, främjar samarbete och lagarbete mellan MDU:s forskare och industripartner på ett mycket konstruktivt sätt.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Förutom att producera högkvalitativ forskning (som syns i betydande konferenser och tidskrifter) och språng till ett högre H-index, att kunna visa upp forskningens inverkan på industriella tillämpningar har drivit mig så här långt.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Skärningspunkten mellan artificiell intelligens (AI) och datorhårdvarudesign (elektronisk).

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Denna omvandling till universitet kommer att skala upp lärosätet, vilket kommer att skapa nya möjligheter och kanske vissa samhälleliga och myndigheters förväntningar. Eftersom professorer är visionära och ritar upp framtida forskningstrender för universitetet, är effekten av professorer i detta skede som MDU skalar upp betydligt hög.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

IDT, och även MDU i allmänhet, har skapat en konstruktiv samarbetsmiljö som har drivit forskare att bidra på ett meningsfullt sätt och fått känna sig som värdefulla medlemmar i organisationen.