Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Lucia Crevani

Lucia Crevani, professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning och en av de professorer som installeras under Akademisk högtid 7 oktober 2022.

Lucia Crevani, professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning. Akademin för ekonomi samhälle och teknik (EST), avdelningen för organisation och ledning.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag började som ingenjör men blev alltmer intresserad av samspelets betydelse för vårt arbete. Till en början var jag främst intresserad av det sociala samspelet mellan människor i organisationer, men senare intresserade jag mig även för samspelet med teknik, rum, olika objekt och olika platser. Jag började tidigt att beskriva ledarskap som praktik, snarare än att ledarskap är en egenskap eller ett beteende hos en individ, och jag har haft förmånen att vara med och skapa detta forskningsområde.

Avgörande för min forskning har också varit de forskare som jag har haft förmån att lära känna och samarbeta med, och de olika forskningsprojekt som har gett mig möjlighet att fördjupa mig i specifika frågor.

Vilket område forskar du inom?

Jag intresserar mig för frågor som organisering, ledarskap, introduktion av ny teknik och mångfald. Särskilt intresserad är jag av perspektiv som sätter föränderliga processer och samspel i fokus. Vid sidan av min forskning undervisar jag i organisation och management, och är även forskningsledare för forskningsinriktningen industriell ekonomi och organisation (IEO).

Vad är det som driver dig i din forskning?

Att öka vår förståelse för organisering och ledning som fenomen, genom att utveckla kunskap om flera aspekter än de som traditionellt har varit i fokus. För detta kan man ta inspiration från andra fält, som exempelvis filosofi och kulturgeografi. Det som driver mig är också att öka förståelsen och kunskapen kring detta i tät dialog med yrkesverksamma i olika sektorer.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Forskning som handlar om de förändringar som vi är mitt i, och fortfarande förstå för lite av. Exempelvis forskning om förändringar kring hur vi leder och organiserar arbetet till följd av till exempel ökad automatisering och införande av olika former av AI, hybridarbete, flexibla och kollaborativa arbetsplatser, ökat behov av att samverka mellan organisationer och ökat socialt ansvarstagande. Här hoppas jag kunna bidra till ökad inkludering och rättvisa genom förändrade organisations- och managementpraktiker.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det är en väldigt spännande tid där vi gemensamt utvecklar framtidens MDU – Mälardalens universitet. Det finns mycket energi i organisationen och många bra idéer som kommer att kunna realiseras och jag ser verkligen fram emot att kunna bidra till detta, både i min roll som professor och i min roll som forskningsledare!

Lucia Crevani är även editor i Journal of Change Management och styrelsemedlem i Scandinavian Academy of Industrial Engineering and Management.