Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Jonas Stier

Jonas Stier är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Jonas Stier är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Jonas Stier, Professor i socialt arbete, Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Avdelningen för socialt arbete.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag började som adjunkt i sociologi vid dåvarande Högskolan i Växjö. Min lärare gav mig chansen att undervisa då han trodde att jag var rätt person för det. Därefter forskarutbildning i sociologi, disputation 1998 på en avhandling och identitet och migration. Jobbade samtidigt mycket med internationell och interkulturell utbildning. Ett år som forskningssamordnare, 2 år som forskare/lektor på Institutionen för pedagogik, Växjö universitet. Rekryterad till MDH 2004, docent i sociologi 2006 och professor i samma ämne 2012-2015. Rekryterad till Högskolan Dalarna som forskningsledare och professor i interkulturella studier 2016-2020. Ett år som tf prorektor. Gästprofessor vid Högskolan i Skövde, Malmö universitet och Georg-Adolf-Universität, Göttingen. 2020 professor i socialt arbete vid MDH. Nu rektorsråd för forskning och forskarutbildning. Faktiskt professorsförklarad i fyra ämnen vilket torde vara ovanligt, kanske till och med unikt? Jobbat mycket med samverkan och internationellt. Har även skrivit många böcker.

Vilket område forskar du inom?

Socialt arbete, socialpsykologiska teman inom socialt arbete, till exempel identitet, delaktighet, kommunikation, interkulturellt samspel i olika verksamheter, sociala problem, trygg idrott, extremism, mångfald, migration, men även den nya teknikens påverkan på människor och verksamheter.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Dynamisk, tvärvetenskaplig miljö i hälsa-välfärd. Jobbar med flera forskargrupper.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Passion, nyfikenhet och viljan att förändra och att med kunskap bidra till en bättre värld för människor. Nå grupper i HELA samhället.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Alla typer av socialpsykologiska frågor – där människan och hennes sårbarhet och inre kapacitet står i fokus. Möten mellan människor.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Fantastiskt kul, av anledningar som jag nämnde vid första frågan. Var den första som fick en master i sociologi vid dåvarande Högskolan i Växjö och blir nu den första professorn som installeras i socialt arbete vid MDU.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Klimatet och kollegerna – och viljan till samverkan!