Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Hailong Li

Hailong Li, professor i energiteknik är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Hailong Li, professor i energiteknik. Akademin för ekonomi samhälle och teknik, avdelningen för hållbara energisystem.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag tog min doktorsexamen i kemiteknik från KTH 2008. Innan jag började min karriär på MDH 2010 hade jag arbetat som forskare vid SINTEF Energi, Norge, i två år. Min första tjänst på MDH var forskarassistent. 2014 blev jag universitetslektor strax efter att jag fick min Docent. 2020 blev jag befordrad till professor vid MDU.

Kan du berätta lite mer kring ditt forskningsområde?

Mitt forskningsintresse ligger främst i utvecklingen av energisystem med låga koldioxidutsläpp som kan hjälpa omställningen av det fossilbränslebaserade energisystemet och bidra till en hållbar utveckling av det moderna samhället. Ett av mina fokus är att förbättra energisystemets flexibilitet för att kunna ta emot mer intermittent förnybar energi. Integreringen av olika energilagringstekniker är en nyckelåtgärd. Att utveckla innovativa CO2-avskiljningstekniker är ett annat viktigt ämne. Dess integration med bioenergi kan uppnå negativa utsläpp av CO2, vilket är en viktig strategi för att förverkliga Sveriges nettonollutsläppsmål.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Forskningsmiljön vid MDU är väldigt öppen och vänskaplig. Som forskare är jag fri att välja mina ämnen och stödet från och samarbeten med kollegor gör forskningen roligare och enklare.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Mitt personliga intresse är den främsta drivkraften. Jag gillar att forska, och att hjälpa industrin att lösa sina problem är ren lycka. Min forskning drivs också av ett ansvar. Klimatförändringarna har blivit ett globalt bekymmer och alla har ansvaret att skydda jorden. Som forskare måste vi ta mer ansvar för att nå våra klimatmål.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Jag har arbetat med CO2-avskiljning i nästan 20 år. Det är min viktigaste expertis.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skede som MDU befinner sig i som ett nytt universitet?

Att bli ett universitet innebär mer fokus på forskning, vilket definitivt ger oss som forskare fler möjligheter. Det nya MDU kommer också att motivera oss att förbättra kvaliteten på vår forskning, utöka vår räckvidd och utforska nya innovationer.

Vad är det bästa med att bedriva forskning vid MDU?

Att samarbeta med industrin är det bästa med att forska, särskilt inom energiteknik. Deras uppskattning är den bästa utmärkelsen vårt arbete kan få.