Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Francesco Flammini

Francesco Flammini är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Francesco Flammini är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Francesco Flammini, Professor i datavetenskap, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för produktrealisering.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Större delen av min karriär som ingenjör och forskare har varit inom industrin. Min akademiska karriär på heltid startade 2017, men jag har varit adjungerad professor i datavetenskap, mjukvaruteknik och cyberfysisk säkerhet vid flera universitet samtidigt som jag har arbetat inom industrin. Mitt val att bli akademiker på heltid beror på min personliga inställning och mitt behov av att alltid utforska nya områden, lösa utmanande problem, generera nya idéer och innovativa lösningar. En passion för att undervisa olika målgrupper och för utbildning på olika nivåer kompletterar min profil.

Vilket område forskar du inom?

Mitt primära och mest aktuella forskningsområde är modellbaserad trovärdighetsutvärdering av autonoma cyberfysiska system. Det finns flera stora utmaningar förknippade med pålitlig artificiell intelligens och säker autonomi. Jag började forska i modellering och verifiering av inbyggda realtidssystem under min doktorsexamen, gick sedan mot att ta itu med de cyberfysiska säkerhetsutmaningarna och kom till slut dit jag är nu och försökte lösa verkliga problem relaterade till växande komplexitet och kritik av moderna intelligenta system.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

MDU är en av de bästa platserna att utveckla sin forskning på, tack vare friheten att välja egna områden och samarbetspartners, inga påtryckningar från ledningen och ett unikt ekosystem av välrenommerade multinationella företag som är villiga att samarbeta med MDU efter bra erfarenheter av tidigare projekt. Jag har utforskat många olika forskningsmiljöer, men den vid MDU är den jag skulle föreslå både för forskare i ett tidigt skede för att utveckla sin akademiska karriär, och mer erfarna professorer för att befästa sina ledarpositioner inom sitt område.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Som många forskare styrs jag av nyfikenhet och motiveras av utmaningar. Jag är också fokuserad på verklig teknikutveckling, tekniska tillämpningar och fallstudier, som jag anser vara väsentliga för att behålla min motivation.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Säker datoranvändning, skydd av kritisk infrastruktur och inrikessäkerhet är de allmänna forskningsområdena jag har utforskat under de senaste 20 åren, men de flesta fallstudier jag har tagit upp tillhör området intelligenta transportsystem och smarta järnvägar. På senare tid har jag fokuserat på Industry 4.0 och smarta fabriker.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Att bli professor vid MDU idag innebär att man kan utveckla sin forskargrupp och sitt ledarskap genom ett stort stöd och tillräckliga resurser från ledningen, och det tror jag är en stark motivation för nya professorer att komma till MDU.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Det finns som sagt mycket frihet och respekt för människor och mångfald här. I vårt jobb är det viktigt för att hålla en hög motivation och uppnå bra resultat. Dessutom är människorna på MDU fantastiska, de har olika bakgrunder och internationella erfarenheter, inklusive många som kommer från andra länder och från industrin, och de är i allmänhet väldigt trevliga och samarbetsvilliga. Slutligen, en unik fördel med att arbeta på MDU representeras av det stora nätverket av industriella kontakter, med många lokala företag av alla storlekar som är villiga att samarbeta med MDU på grund av bra erfarenheter från tidigare projekt. Tillsammans med de andra positiva aspekterna jag nämnde tidigare, tror jag att MDU verkligen är en av de bästa platserna och mest attraktiva miljöerna för att utveckla toppklassforskning inom ingenjörsvetenskap och teknik.