Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Elisabeth Uhlemann

Elisabeth Uhlemann är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Elisabeth Uhlemann är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Elisabeth Uhlemann, Professor i datakommunikation, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för nätverks- och inbyggda system.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag var oerhört skoltrött i gymnasiet så jag valde att gå det fjärde året på fyrårig teknisk linje, som fanns på den tiden, i ett försök att få en yrkesutbildning, så att jag skulle slippa gå i skolan mer. Efter några år i yrkeslivet tyckte jag att de som hade en högskoleutbildning fick roligare arbetsuppgifter, så jag påbörjade lite motvilligt en treårig ingenjörsutbildning på högskolan i Halmstad. Studentlivet, och i viss mån även studierna, gav mersmak så jag kompletterade med en masterexamen. Masterutbildningen i datorsystemteknik och kanske framförallt exjobbet var så intressant och roligt så jag påbörjade en doktorandutbildning för att få ägna mer tid åt just det området. Jag, som aldrig skulle plugga mer, har fortfarande inte slutat skolan, och är så nöjd med det beslutet.

Vilket område forskar du inom?

Jag forskar om kommunikationssystem. Området handlar om att maskiner, fordon, datorer, robotar och olika smarta prylar ska kunna ge och få information, fjärrstyras eller samarbeta på ett säkert sätt. Det gör de med hjälp av ett bra kommunikationssystem. Att se till så att rätt data finns på rätt plats vid rätt tid så att säkerhetskritiska beslut kan fattas är ett spännande forskningsområde som också bidrar till att lösa flera viktiga samhällsutmaningar. I takt med att allt fler saker kopplar upp sig ökar kraven på att kunna dela och ta del av data på ett säkert sätt inom och mellan olika system.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Det är stort fokus på samverkan. Samhällsutmaningarna kommer ofta direkt ifrån våra industripartner som vi arbetar tillsammans med både långsiktigt och i projektform, och faktiskt både inom forskning och inom utbildning. Dessutom finns en samverkan inom forskningsmiljön dels mellan grundforskning och tillämpad forskning och dels mellan olika discipliner. De som forskar om hårdvara sitter inte långt ifrån de som forskar om mjukvara så tillsammans med oss som forskar om kommunikation kan vi få med alla delar av ett datorsystem. Vi är bra på grundforskning, men vi är framför allt riktigt bra på att omsätta grundforskning till skarp tillämning.

Vad är det som driver dig i din forskning?

I grunden nyfikenhet, helt klart. Vad händer om man gör så här? Varför fungerar detta så dåligt? Sedan drivs jag också av en förhoppning om att göra världen lite bättre. Bra kommunikationssystem bidrar till att öka säkerheten inom sjukvården, effektivisera våra energisystem, skapa infrastruktur med bättre motståndskraft, öka produktiviteten i industrin och möjliggöra säkrare transportsystem.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

De som bidrar till ett bättre klimat. Just nu har jag störst fokus på uppkopplade intelligenta transportsystem. Så kallade fordonståg kan drastiskt minska utsläppen genom att lastbilarna tar rygg på varann. Tillsammans med kollegornas forskning på effektiva batterier så kan kommunikationssystemen leda till helt elektrifierade fordonsflottor. Dessutom hade de trafikolyckor som självkörande fordon orsakat kunnat undvikas om de använt ett trådlöst kommunikationssystem och inte bara smart AI.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Vi har länge haft forskning av hög internationell klass så jag hade känt mig lika stolt över att bli professor ändå. Däremot kanske fler får upp ögonen för vårt lärosäte nu, vilket gör att det blir ännu viktigare för oss att visa att vi bedriver forskning och utbildning med hög kvalitet. Det är en utmaning som jag verkligen ser fram emot att anta – tillsammans med våra samverkanspartner.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Att det är stort fokus på samverkan mellan akademi och industri så väl som mellan olika discipliner och att det är fokus på viktiga samhällsutmaningar. Vi kan och vill göra skillnad!