Text

Datum 2022-10-14
Artikeltyp Aktuellt

MDU:s första akademiska högtid som universitet

Vid akademisk högtid den 7 oktober installerades MDU:s nya rektor Martin Hellström. Högtiden var den första som universitet och rekordmånga doktorer promoverades samt rekordmånga professorer installerades. Därutöver promoverades även hedersdoktorer för förtjänstfulla insatser inom sitt område, och pristagare av pedagogiskt pris och MDU:s samverkansmedalj uppmärksammades.

Rektorsinstallation

Rektorsskiftet är en högtidlig ceremoni där tidigare rektor Paul Pettersson, räckte över rektorskedjan till sin efterträdare, Martin Hellström.

Doktorspromoveringar

Doktorspromotionen är den högtidliga akt då doktorander som avlagt doktorsexamen promoveras till doktorer.

Professorsinstallationer

Professorsinstallation innebär att nya professorer installeras i sina ämbeten.

Pedagogiskt pris

Pedagogiskt pris tilldelas personer som gjort framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.​​​​​​​

Samverkansmedalj

MDU:s samverkansmedalj delas ut till personer som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil.​​​​​​​