Text

Datum 2022-10-13
Artikeltyp Aktuellt

MDU utvecklar nya tekniska lösningar som förbättrar vården

Inom forskningsprofilerna ESS-H och ESS-H+ vid MDU har nya tekniska lösningar utvecklats som på sikt både kommer att påverka enskilda personers hälsa samt hälso- och sjukvården i stort.

Inom forskningsprofilerna ESS-H och ESS-H+ vid MDU har nya tekniska lösningar utvecklats som på sikt både kommer att påverka enskilda personers hälsa samt hälso- och sjukvården i stort.

Inom forskningsprofilerna ESS-H och ESS-H+ vid MDU har nya tekniska lösningar utvecklats som på sikt både kommer att påverka enskilda personers hälsa samt hälso- och sjukvården i stort. Sensorsystemen som utvecklats ger bland annat möjligheter att kunna följa hälsotrender hos personer med olika typer av kroniska sjukdomar, hitta tidiga försämringar och sätta in preventiva åtgärder tidigt.

Utgångspunkten har varit faktiska behov hos användarna och målet med sensorsystemen är att kunna följa hälsotrender, ställa diagnoser tidigt, ge stöd för prevention och förhindra sjukdomar. Genom sensorsystem kan hälsomonitorering utföras oberoende av tid och plats, till exempel i hemmet.

– Systemen ger en god översiktsbild av hälsotillståndet. Lösningarna svarar mot verkliga behov och systemens användbarhet kan kontinuerligt stämmas av med användarna, säger Maria Lindén, professor inom hälsoteknik med inriktning medicintekniska sensorsystem på MDU.

Målet med sensorsystemen är att skapa hälsovinster åt användarna och acceptansen av systemen är en viktig komponent.

– Syftet är att utveckla system som kan övervaka parametrar som till exempel EKG, andning och blodsockernivå samt ge feedback till patient, vårdpersonal eller anhörig.

Skapar trygghet i hemmiljö för äldre och sjuka

Viktiga sjukdomar som står i fokus är diabetes, hjärtsjukdomar, astma och KOL. Insamlingen av data kan antingen användas för att ge omedelbar feedback eller vara ett verktyg för långsiktig trendövervakning.

– Sensorsystem som övervakar hälsotillståndet i hemmiljö skapar trygghet för äldre och sjuka och utgör ett viktigt verktyg för sjukvården. Genom ett nära företagssamarbete kan forskningsresultaten integreras i nya produkter och göras tillgängliga för fler, säger Maria Lindén.

Flera produkter nära kommersialisering

Området är prioriterat. Enligt Vision E-hälsa Länk till annan webbplats. ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. I rapporten ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” uppskattas monitorering med sensorsystem på distans kunna ge kostnadsbesparingar på 29 miljarder SEK årligen inom den svenska sjukvården. Men det finns utmaningar, påpekar Maria Lindén.

– Då vi utvecklar teknik som klassas som medicinteknisk utrustning så är vägen från idé och prototyp till använd produkt längre än vid vanlig teknikutveckling. Innan tekniken kan införas och användas måste flera regler vara uppfyllda och omfattande tester genomförda.

Maria berättar att det redan nu finns produkter som är nära kommersialisering.

– Vi har flera patent, både inom forskningsmiljön och bland våra företagspartners. Ett exempel utgörs av delprojektet kring mikrovågsavbildning, som utvecklar ett alternativ sätt att hitta brösttumörer. Här har forskarna flera patent och ett företag har startats.

Samverkan mellan akademi, vård och företag

Forskningsprofilerna ESS-H och ESS-H+ har pågått under nio och ett halvt år i samverkan mellan akademi, vård och företag med stöd från Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling. Förutom forskningsprofilerna vid MDU ingår 10-talet företag, liksom regioner och kommuner. Tidigare i år hamnade ESS-H+ på IVA:s 100-lista Länk till annan webbplats. med forskningsprojekt i Sverige som bedöms ha stor potential att komma till nytta för samhället. Den 20 oktober arrangerades en workshop på MDU där resultat och spin-offs från ESS-H+ presenterades.


Kontaktinformation