Text

Datum 2022-10-28
Artikeltyp Aktuellt

Kontorsarbete utomhus – hur funkar det?

Under hösten genomför forskarna vid MDU två så kallade genomförbarhetstester; rumsliga egenskaper i utomhuskontor och grönt kontorsarbete utomhus i urbana miljöer. Dessa studier kommer sedan att ligga till grund för större och mer omfattande studier.

Allt fler har fått upp ögonen för hälsofördelarna med att regelbundet flytta ut kontorsarbetet. Vid MDU genomför forskargruppen SOFCO (Koncept för framtidens hållbara kontor) två olika pilotstudier kopplade till kontorsarbete i gröna miljöer utomhus.

Under hösten genomför forskarna två genomförbarhetstester; rumsliga egenskaper i utomhuskontor och grönt kontorsarbete utomhus i urbana miljöer. Dessa studier kommer sedan att ligga till grund för större och mer omfattande studier.

 

Vilken roll spelar utemiljön?

Carina Söderlund, doktor i innovation och design, håller i pilotstudien om rumsliga egenskaper i utomhuskontor. Där studerar hon vilka olika faktorer som spelar roll för hur man upplever ett utomhuskontor. Studien baseras på flera olika metoder, som exempelvis självskattningsformulär, användarupplevelser och eye tracking glasögon.

I studien har ett antal testpersoner provat på kontorsarbete utomhus en stund, de har fyllt i självskattningsformulär om kontorsarbetet utomhus och de har även fått ”talat högt” om hur de upplevt platsen och utomhusmiljön. Testpersonerna får även använda sig av speciella glasögon, som registrerar vad som fångar deras uppmärksamhet.

- Med hjälp av de här olika metoderna kan vi undersöka vad som fångar testpersonernas uppmärksamhet utomhus på olika sätt. Genom att de själva får beskriva sina erfarenheter och besvara formulär fångar vi deras upplevelser av utomhuskontoret och genom glasögonen kan vi se hur de navigerar i utomhusmiljön. Söker blicken efter träd och grönska, låter man blicken söka sig långt bort, uppåt eller vilar den någon helt annanstans? säger Carina Söderlund.

 

Hur påverkar kontorsarbete utomhus stress, återhämtning och hälsa?

I pilotstudien om grönt kontorsarbete utomhus testar forskarna under tre veckor effekterna av regelbundet utekontorsarbete på stresspåslag, återhämtning och hälsa. Susanna Toivanen, professor i sociologi och arbetslivsforskare, leder denna studie.

- Att regelbundet förlägga en del av arbetsdagen utomhus kan bidra till att vi får mer tid till återhämtning under arbetsdagen – samtidigt som vi ökar vårt dagsljusintag, får variation och ökad fysisk aktivitet i arbetet. Enligt den senaste forskningen räcker det med 20–30 minuter utomhus i urbana grönområden för gynnsamma effekter på hälsan. Med den här studien kan vi mäta just dessa effekter på ett tydligt sätt, säger hon.

 

Formulär, hjärtfrekvenser och appar

Deltagarna i studien rapporterar själva, med hjälp av en enkät, in uppgifter om stress på jobbet, återhämtning och hälsa. Forskarna mäter stresspåslag och återhämtning med hjälp av en hjärtfrekvens-variationsmätare som de fäster med elektroder på deltagarna.

- Deltagarna använder sig även av en app för att ange vilken typ av arbetsuppgift, vilken plats och hur länge de gjort utekontorsarbete. I appen går det även att ange hur bra eller dåligt det fungerade att jobba med dessa uppgifter på den valda platsen. Denna information hjälper att skräddarsy miljöer som är optimala för utekontorsarbete, säger Susanna Toivanen.

 

Bidrar med ny kunskap

Det som kommer fram i pilotstudierna ligger till grund för mer djupgående studier framöver. På sikt bidrar resultaten med ny kunskap till nytta för exempelvis stadsplanerare, landskapsarkitekter, fastighetsägare och arbetsgivare och hur dessa aktörer kan arbeta med att organisera och gestalta kontorsarbetsplatser utomhus. Att se på kontorsarbete utomhus ur flera olika perspektiv innebär flera fördelar

- Vi kan studera frågan ur flera vetenskapliga perspektiv; allt från perspektivet arbetslivsvetenskap, designforskning och hälsa- och välmående till hur man organiserar och gestaltar arbetsplatser och kontor till perspektivet organisation och ledarskap, avslutar Carina Söderlund och Susanna Toivanen.


Vill du veta mer?

Läs mer om forskningsprojektet

Koncept för framtidens hållbara kontor (SOFCO)

Kontaktinformation