Text

Datum 2022-10-03
Artikeltyp Aktuellt

Engagerat och målmedvetet samverkansarbete ger samverkansmedalj

Mottagare av samverkansmedaljen 2022. Johan Lindström, Eskilstuna kommun och Anna Sannö, Volvo Construction Equipment.

Samverkansmedaljen delas ut till en person som gjort enastående insatser till stöd för universitetets samverkans- och samproduktionsprofil. Medaljen delas ut i samband med Akademisk högtid, som är en tradition där akademiska prestationer är i fokus.

 

Samverkansmedaljen 2022 tilldelas:

Anna Sannö, Volvo Construction Equipment

Anna Sannö tilldelas samverkansmedaljen 2022 för sitt inspirerande och målmedvetna arbete med att utveckla samverkan mellan MDU och Volvo CE - och våra organisationer med det. Genom vår samverkan bidrar vi till arbetet med många mål i Agenda 2030 och Anna lyfter alltid vikten av att inkludera kommande generationer i arbetet: De har förväntningar på oss som framtida arbetsgivare och vi behöver utvecklas för att möta dessa.

Tack vare Annas kunskap, engagemang och initiativtagande lyfts jämställdhet, jämlikhet och social hållbarhet som prioriterade frågor i ett annars teknik-fokuserat sammanhang. Som chef för forskningsstrategi, och genom sin erfarenhet från både industrin och akademin, är Anna en ovärderlig brobyggare. Hon har en ovärderlig förmåga att se mönster och kopplingar som har resulterat i god samverkan mellan MDU och Volvo CE sedan många år.

– Efter att ha varit industridoktorand på Volvo CE och MDU i KK-stiftelsens satsning på industriforskarskolor, insåg jag att få samverkan på riktigt är mer än bara att sätta ihop ett forskningsprojekt tillsammans. Därför känns den här utmärkelsen extra betydelsefull för mig, att få erkännandet att det vi gör i vårt strategiska samarbete med MDU för hållbar utveckling verkligen uppskattas och utvecklar både oss som företag och universitetet, säger Anna Sannö. Samverkan för mig är att se olika personer hitta varandra, oavsett organisation, roll, bakgrund, ålder, kön, etnicitet och så vidare, genom gemensamma nämnare och energi för att skapa ny kunskap och lösa olika utmaningar, tillägger Anna.

Johan Lindström, Eskilstuna kommun

Johan Lindström tilldelas samverkansmedaljen 2022 för sitt föredömliga sätt att samverka med MDU genom att både initiera projekt i sin verksamhet – och anlita forskare till dem – och genom att engagera sin verksamhet i olika MDU-projekt. Som förvaltningschef har han en viktig roll i att leda kommunens verksamhet med ansvar för bland annat vård, omsorg och boende för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Johan ser värdet av samproducerad forskning och kunskap och jobbar aktivt för att MDU och Eskilstuna kommun ska bibehålla och vidareutveckla det fina samarbetet som han byggt upp under många år. Han är aktiv i Samhällskontraktet, Sörmlandskontraktet och engagerad i uppbyggnaden av det regionala centret för hälso- och välfärdsteknik som MDU påbörjat arbetet med.

Johan utgör med sitt engagemang och sin stora kunskap en stabil samverkanspartner med offentlig sektor, ett område där MDU:s samverkan får allt större vikt för att möta kommande samhällsutmaningar.

– Det känns först och främst väldigt hedrande att få denna utmärkelse. Att bygga upp och stärka samverkan med MDU är en av de delar i mitt uppdrag som känns mest värdeskapande, och det är förstås extra roligt att universitet väljer att uppmärksamma det arbetet. Jag tycker att vi har kommit långt i vår samverkan, och denna utmärkelse blir en sporre för mig att ytterligare utveckla och fördjupa vår samverkan, säger Johan Lindström.
Jag tycker att vårt samarbete med MDU är en bra illustration, det finns en genuin och ömsesidig respekt för varandras kunskap och erfarenheter. Det finns även ett tydligt fokus på våra behov av utveckling, och en djup vilja till samproduktion och gemensam utveckling av ny kunskap. I Eskilstuna låter vi praktik och akademi mötas och jobba mot gemensamma mål. Det är jag väldigt tacksam för, säger Johan.

Nominering

Alla anställda på MDU hade möjlighet att nominera någon till samverkansmedaljen, med en motivering. Sedan lämnade medaljkommittén förslag på mottagare till rektor, som därefter fattade beslut om vem som skulle tilldelas samverkansmedaljen.