Text

Datum 2022-09-26
Artikeltyp Aktuellt

“Bekräftelse på att mitt bidrag till forskningen varit användbart”

Hedersdoktor 2020, Branislav Selic.

Hedersdoktor 2020, Branislav Selic, är forskare inom programvaruteknik och grundare till Malina Software. Genom sin samverkan med forskargrupper på MDU under de senaste tio åren har han både direkt och indirekt bidragit till att kraftigt stärka universitetets profilområde inom inbyggda system.

Branislav Selic är forskare inom programvaruteknik och grundare till Malina Software. Han har mer än 48 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för komplexa cyberfysiska system inom en rad olika områden som telekom, flyg- och rymdindustrin, automation, industriella kontrollsystem och robotik. Bran Selic har gedigen erfarenhet av forskningssamarbete mellan industrin och den akademiska världen och har deltagit i ett flertal forskningsprojekt. Han har också gedigen erfarenhet av undervisning på kandidat- och masternivå.

Även om hans kandidatexamen finns inom elektroteknik och magisterexamen inom styrteori (båda från universitetet i Belgrad) har han ägnat större delen av sin karriär (och själ) åt programvara. Efter examen 1972 arbetade han i ett antal länder spridda över tre kontinenter, inklusive Sverige. 1977 emigrerade han till Kanada, där han nu bor.


– Min första kontakt med dåvarande MDH var redan 2008, då professor Ivica Crnković bjöd in mig att hålla ett föredrag om ett arbete vi hade gjort om modellering av cyber-fysiska system. Jag arbetade som konsult hos Ericsson vid den tiden och hjälpte dem med deras verktyg för mjukvaruutveckling och metodik. Några år senare inledde jag ett samarbete med universitetslektor Federico Ciccozzi från datavetenskap och programvaruteknik. Det projektet avslutades för några år sedan, men jag har behållit min yrkesrelation med Ciccozzi såväl som med universitetslektor Antonio Ciccheti , eftersom vi delar ett intresse för modellbaserad teknik som tillämpas på inbyggda programvarusystem.


Hur känns det att utses till hedersdoktor?

– Det säger sig självt att det är en enorm ära. Jag ser det som ett resultat av ett långt arbete. Även om jag ägnade större delen av min karriär åt industriellt arbete har jag alltid haft ett stort intresse för undervisnings- och forskningsarbeten. Följaktligen är det här priset för mig en bekräftelse på att vissa av mina bidrag till forskning erkänns som anmärkningsvärda och användbara. Jag är extremt tacksam för att jag blev nominerad.


Hur ser fortsatta samarbetet med MDU ut?

– I det här skedet av min karriär är min primära motivation att forska inom industriell tillämpning. Möjligheterna till ny, spännande och, viktigast av allt, industriellt relevant forskning är intellektuellt utmanande. Det är just det området som är fokus i gruppen Automated Software language and Software engineering (ASSO) vid MDU, ledd av Ciccozzi. Vi har redan samarbetat kring modellbaserade verktyg och tittar bland annat på hur modelleringsspråk kan bli effektivare i praktiken. Jag är därför angelägen om att fortsätta mitt samarbete med ASSO-teamet och är glad över den potential som finns, för riktigt meningsfulla forskningsresultat.