Text

Datum 2022-11-25
Artikeltyp Aktuellt

Samverkan bidrar till samhällsnytta

MDU:s rektor Martin Hellström tillsammans med Melker Jernberg, VD på Volvo Construction Equipment.

Den 25 november förnyade MDU och Volvo Construction Equipment sitt strategiska samverkansavtal. Ett väletablerat partnerskap förnyades för att bidra till samhällsnytta genom samproduktion.

MDU och Volvo CE har ett väletablerat och strategiskt partnerskap sedan 2013. Nu förnyas det strategiska avtalet och ambitionen är att bygga vidare på den framgångsrika samverkan som skett. Därför finns stor potential och framtida möjligheter i ett fortsatt samarbete.

– Målet med det nya strategiska samverkansavtalet är att fördjupa samverkan mellan Mälardalens universitet och Volvo Construction Equipment. Tillsammans vill vi bidra till lösningar för en hållbar framtid genom att utveckla automation, digitalisering, elektrifiering och produktionssystem, säger Martin Hellström, rektor på MDU.

Under åren har samarbetet utvecklats till att vara både långsiktigt och proaktivt, vilket har genererat fler och djupare samarbeten mellan partnerna. Fokus ligger på MDU:s forskningsinriktningar; Inbyggda system samt Innovation och produktrealisering – två viktiga samarbetsområden både för Volvo CE:s framtida konkurrenskraft och för MDU:s ledande position i Sverige inom dessa forskningsområden. Samverkan blir också allt viktigare inom områden som framtidens energi, livslångt lärande och talangattraktion.

– Vi på Volvo Construction Equipment ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med Mälardalens universitet. Ny kompetens, mer forskning och nya samarbetsprojekt behövs hela tiden för att kunna leda den transformation vi befinner oss i, säger Melker Jernberg, VD på Volvo Construction Equipment.

Partnerskapsevent

Den 25 november bjöd MDU och Volvo CE in till ett partnerskapsevent, där förnyelsen och förlängningen av samarbetet firades. Under dagen fokuserades det på resultaten från den tidigare samproduktionen mellan partnerna och på samarbetets framtid.