Text

Datum 2022-11-08
Artikeltyp Aktuellt

Ny forskning visar förändringar i vårt distansarbete

Ny forskning visar förändringar i vårt distansarbete. Foto: Pixabay

Ny forskning visar förändringar i vårt distansarbete. Foto: Pixabay

Under coronapandemin ställde många arbetsplatser om till distansarbete, vilket medförde flera utmaningar både för de anställda och för chefer. Under 2021 genomfördes en studie på MDU om gruppernas erfarenheter, som bland annat visade att vi blivit mer produktiva under distansarbetet. Nu kommer resultaten från en uppföljande studie för 2022, som visar ett antal förändringar.

Studien har genomförts via enkäter i fyra olika verksamheter och med hjälp av SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) som spred enkäten via sina kanaler, under våren 2021 och våren 2022. Rapporten som nu presenterats jämför 2022 års resultat med referensvärden från innan pandemin samt skillnader mellan 2021 och 2022.

Studien, som finansierats av AFA Försäkring, har genomförts av Adesuwa Omorede, universitetslektor och Rachael Tripney Berglund, doktorand på MDU. Adesuwa Omorede nämner några av de största skillnaderna mellan 2021 och 2022:

– Distansarbete minskade från 36–40 timmar i veckan under 2021 till 16–20 timmar i veckan i april-maj 2022. Före pandemin var snittet 1–5 timmar i veckan.

Enligt Rachael Tripney Berglund var inga av mätpunkterna i årets undersökning bättre än 2021 och en stor andel var likvärdiga. Flera aspekter har däremot blivit sämre, bland annat:

 • Socialt stöd från närmaste chefen
 • Tillfredsställelse med arbete
 • Virtuell sjuknärvaro ökade från 51 procent 2021 till 69 procent 2022

– Vi kan även se att den självskattade hälsan, det vill säga hur man upplever att man mår, och de känslomässiga kraven, har försämrats i jämförelse mellan 2021 och 2022.

– Däremot ser vi förbättringar i att arbete på fritiden har minskat. Dessutom har det skett förbättringar i hur distansarbete fungerar 2022, jämfört mot hur det var innan pandemin (2020), påpekar Rachael Tripney Berglund och lyfter följande aspekter:

 • Förändrade krav gällande tidspress, arbetsmängd och -tempo
 • Bättre kvalitet på ledarskapet
 • Bättre balans mellan arbete och fritid
 • Bättre inflytande över sin arbetssituation
 • Lägre grad av utbrändhet

Forskarnas fem bästa råd till arbetsgivare om distansarbete:

 1. Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver täcka in arbetsmiljöförhållanden både i hemmet och på arbetsplatsen.

 2. Arbetsgivaren behöver kartlägga risker i arbetsmiljön, värdera om de innebär hög eller låg risk för skada och ohälsa, åtgärda riskerna och följa upp att de har gett avsedd effekt tillsammans med sitt skyddsombud och medarbetare.

 3. Utöver riskhantering ska arbetsgivaren skapa en god arbetsmiljö, vilket även omfattar distansarbete.

 4. Arbetsgivare kan med fördel diskutera med sina skyddsombud och arbetstagare krav i lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete och resonera kring hur man kan arbeta tillsammans för att uppfylla lagen när arbete utförs hemma, på arbetsplatsen och även i gränslandet i hybridform.

 5. Våga testa nya arbetssätt och justera tills att ni har hittat ett arbetssätt som fungerar för er och bidrar till en god arbetsmiljö.

Forskarnas tre bästa råd till arbetstagare om distansarbete:

 1. Se till att du som arbetstagare aktivt deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 2. Påtala risker och brister för din närmaste chef.

 3. Bidra med förslag till lösningar som du sedan testar tillsammans med din arbetsgivare/chef.

 

Länk till rapporten ”Arbete på distans hemifrån våren 2022”. Länk till annan webbplats.

Länk till artikel om 2021 års studie om distansarbete: ”Forskning visar att vi blivit mer produktiva under pandemin”. Länk till annan webbplats.


Vill du veta mer?

Läs mer om studien här

Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

Kontaktinformation