Text

Datum 2022-11-23
Artikeltyp Aktuellt

Miljoner till vår forskning om matematikundervisning

- Det känns jättebra att vi här vid MDU har byggt upp en stark forskargrupp som genomför forskning med relevans för såväl regionens skolor som det internationella forskarsamhället inom matematikdidaktik, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDU. Foto: Jonas Bilberg

Forskargruppen i matematikdidaktik vid MDU får 10,5 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel för två forskningsprojekt för att utveckla matematikundervisningen tillsammans med lärare. Forskningen är relevant för såväl skolor i Mälardalsregionen som för det internationella forskningsområdet.

Vetenskapsrådet beviljar 6 miljoner kronor och Skolforskningsinstitutet beviljar 4,5 miljoner kronor.

- Att vi får medel beviljade från Vetenskapsrådet är ett kvitto på att vi har en stark position som universitet inom vår forskning om lärande och undervisning av matematik. Det visar också att vår forskning håller mycket hög kvalitet, då Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDU.

Regional och internationell relevans

Forskningen inom forskargruppen M-TERM (Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics) har även stor relevans för universitets lärarutbildningar, då en del av forskningen fokuserar på utformningen av lärarutbildningarna och en annan del på hur matematiklärare kan agera och tänka kring sitt arbete i klassrummet.

- Det känns jättebra att vi här vid MDU har byggt upp en stark forskargrupp som genomför forskning med relevans för såväl regionens skolor som det internationella forskarsamhället inom matematikdidaktik. Vår forskning påverkar såväl matematikundervisningen i klassrummet, lärarens vardag och utformningen av lärarutbildningen i matematik, säger Andreas Ryve.

Säkrad forskningsfinansiering skapar möjligheter

Forskargruppen har även tidigare fått många projekt beviljade från större nationella forskningsfinansiärer. Förra året fick gruppen exempelvis beviljade medel i ungefär samma storlek som i år från Vetenskapsrådet. Det projektet fokuserar på hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden.

- Genom att vi säkrar finansiering från de större forskningsfinansiärerna i Sverige, skapar vi bra möjligheter för både forskning och undervisning. Med vår forskning vill vi skapa en bättre matematikundervisning och påverka många klassrum i hela Sverige – och jag menar att vi har tagit viktiga kliv för att nå detta mål, avslutar Andreas Ryve.

 

Forskargruppen M-TERM fick även förra året medel i ungefär samma storlek som i år från Vetenskapsrådet.

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Läs mer om M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Kontaktinformation