Text

Datum 2022-11-09
Artikeltyp Aktuellt

MDU vill fortsätta samarbeta med låg- och medelinkomstländer

Fasaden från MDU i Eskiltuna

MDU kommer, tillsammans med flera andra svenska lärosäten, att skicka in en skrivelse till den nyetablerade nationella Plattform för internationalisering (Plint).

Linnaeus-Palme och Minor Field Studies utbytesprogrammen har lagts ner från hösten 2022. Orsaken är regeringens neddragning av biståndsbudgeten kopplat till flyktingmottagande från Ukraina.

De berörda programmen syftade till att stärka partnerskap mellan svenska lärosäten och lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

Med anledning av detta kommer MDU, tillsammans med flera andra svenska lärosäten, att skicka in en skrivelse till den nyetablerade nationella Plattform för internationalisering (Plint).

De lärosäten som ställer sig bakom skrivelsen anser att hållbara internationella samarbeten med låg- och medelinkomstländer är av största vikt och relevans för Agenda 2030.

I skrivelsen uttrycker man därför en önskan om att Plint ska få i uppdrag att föreslå nya samarbetsmodeller och program med dessa länder.

​​​​​​​Läs mer om bakgrunden till skrivelsen:

https://www.utbyten.se/nyheter/ansokningsomgangar-stalls-in Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation