Text

Datum 2022-11-16
Artikeltyp Aktuellt

Kina påverkar demokratin i svenska kommuner

Kinas flagga

Kina påverkar demokratin i svenska kommuner, enligt forskning från MDU och UI.

Kina utövar ett reellt om än relativt begränsat inflytande på demokratin i svenska kommuner. Den mest väldokumenterade och allvarliga typen av påverkansoperation är spionage mot flyktingar med kopplingar till Kina som är bosatta i Sverige. Detta framkommer i en rapport som MDU och Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) vid Utrikespolitiska institutet (UI) har tagit fram.

– Flyktingspionage, hot mot lokala politiker och kontroll av utbildning i kinesiska utgör exempel på påverkan som riskerar att skada Sveriges demokratiska kärna, säger Gustav Sundqvist, lektor vid MDU, analytiker vid NKK och medförfattare till studien.

Även på landets lärosäten och inom politiken finns samarbeten och kontakter med Kina som kan göra Sverige sårbart. Representanter för den kinesiska staten har till exempel uttryckt svepande hot som kan leda till att kommunpolitiker låter sig påverkas.

– År 2019 uttryckte den dåvarande kinesiska ambassadören Gui Congyou exempelvis i en tidningsintervju att om Göteborgs Stad avslutade sitt vänortssamarbete med Shanghai skulle det få konsekvenser. Denna typ av uttalanden kan leda till att kommunpolitiker idkar självcensur för att inte uppröra Kina, säger Frida Lindberg analytiker vid NKK och medförfattare till studien.

– Riskerna för kinesisk påverkan mot demokrati är särskilt stor i västra Sverige, inte minst i Göteborg, där kinesiskägda företag har många anställda. Svagheter i många svenska kommuners cybersäkerhet kombinerat med användning av kinesisk teknik kan också leda till växande sårbarheter för spionage och informationspåverkan, fortsätter Frida Lindberg.

 

Sverige behöver öka sin
medvetenhet om riskerna

– Kunskaperna om Kina behöver öka i alla delar av samhället. Vi ser ett särskilt stort behov av att svenska kommuner blir medvetna om hur de påverkas av Kina. Det gäller till exempel kommunernas ekonomiska beroende av Kina samt hur de använder kinesisk teknik i sin verksamhet, säger Gustav Sundqvist.

I rapporten som släpptes den 16 november undersöker Gustav Sundqvist och Frida Lindberg kinesiska påverkansoperationer i svenska lokalsamhällen. Rapporten är finansierad av Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

 

Kontaktinformation