Text

Datum 2022-03-21
Artikeltyp Aktuellt

Unik utbildning nominerad till Tech Awards 2022

ABB-gymnasiet driver tillsammans med Mälardalens universitet en unik spetsutbildning inom teknikprogrammet, där några av landets mest motiverade gymnasieelever ges möjlighet att läsa programmering, molntjänster och artificiell intelligens på universitetsnivå.

ABB-gymnasiet driver tillsammans med MDU en unik spetsutbildning inom teknikprogrammet, där några av landets mest motiverade gymnasieelever ges möjlighet att läsa programmering, molntjänster och artificiell intelligens på universitetsnivå. Utbildningen har nominerats till årets kompetenspris på Tech Awards-galan som går av stapeln 22 mars i Stockholm.

Techsektorn växer snabbt i takt med digitaliseringen, och det gör att Sverige står inför stora utmaningar att säkra tillgång till rätt kompetens inom sektorn idag och i framtiden. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar och det ställer krav på landets utbildare att hitta nya modeller för utbildning.

2018 startade ABB-gymnasiet tillsammans med Mälardalens universitet landets första spetsutbildning inom smarta system och produkter i Västerås. Nu nomineras Teknikspets till priset som ”ett utmärkt exempel på hur kompetenshöjande insatser kan starta tidigt och bidra till säkrad kompetensförsörjning inom teknik och digitalisering för Sverige framöver”.

– Det känns förstås fantastiskt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Teknikspets är en ny modell för utbildning där vi har varit drivande i frågan om att öppna teknikområdet för spetsutbildningar och har fått möjlighet att utveckla ett område där kompetensbristen är störst och teknikutvecklingen går som fortast, säger Hans Jakobsson, rektor för ABB-gymnasiet. Vi har fantastiska elever och att vi är nominerade till årets kompetenspris i Sweden Tech Awards är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Det är inte första gången som utbildningen nomineras till priser. Elever från Tekniskpets har bland annat vunnit SM i både webbutveckling och programmering. Det grundas både i elevernas kompetens och annorlunda arbetssätt.

– Vi lär oss mer teknik än på någon annan gymnasieutbildning men framför allt lär vi oss att ta oss an problem och lösa dem. Vi är vana att lära oss nytt och vara trygga med det – man tänker inte att det är svårt, bara ”hur löser vi det här?” säger Saga Sellin som läser tredje året på spetsprogrammet.

 

Bidrar till nya forskningsidéer

Teknikspets är viktig för Mälardalens universitetet och ett exempel på samverkan när den är som bäst.

– För MDU är det otroligt viktigt att vår forskning och utbildning tar sig an viktiga samhällsutmaningar. Spetsutbildningen ger oss möjlighet att utveckla nya pedagogiska modeller för en grupp mycket motiverade och begåvade gymnasieelever, samtidigt som våra forskare som deltar som mentorer i gymnasiearbetet vittnar om att utbildningen ger en spännande växelverkan och bidrar till nya forskningsidéer, säger Damir Isovic, akademichef vid akademin för innovation, design och teknik.

ABB är glada över att ABB-gymnasiet har blivit nominerade till kompetenspriset för sin spetsutbildning inom teknik.

– Utbildningen ligger i linje med den kompetens vi på ABB behöver för framtiden. Vi har kontakt med skolan för att utveckla programmet och vi samarbetar bland annat kring praktik, skoluppgifter och studiebesök. Vi bidrar även med produkter och utbildar skolans personal i dessa, säger Maria Samuelsson, HR-chef för ABB Sverige.

 

Fakta om Kompetenspriset

Kompetenspriset delas ut av TechSverige, Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisationen inom techbranschen, och går till aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela tech-sektorns tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetensutveckling och livslångt lärande.

Nomineringen av Teknikspets lyder: Sverigeunik gymnasieutbildning som sker i samarbete mellan ABB:s Industrigymnasium och Mälardalens Högskola, där ungdomar kan tillgodogöra sig 30 högskolepoäng redan på gymnasiet. Kursinnehållet tar fasta på den digitala revolutionen och på schemat finns programmering, IoT, cloud och inte minst artificiell intelligens som är ett genomgående tema. Ett utmärkt exempel på hur kompetenshöjande insatser kan starta tidigt och bidra till säkrad kompetensförsörjning inom teknik och digitalisering för Sverige framöver.

 

Fakta om Teknikspets

ABB-gymnasiet ansökte tillsammans med Mälardalens högskola (numer Mälardalens universitet) om att starta en särskild variant inom teknikprogrammet mot smarta system och produkter. Det är i grunden ett teknikprogram med den bredd det innebär och själva teknikdelen tar sitt avstamp i den digitala revolutionen med stort fokus på programmering, IoT, cloud och inte minst artificiell intelligens som genomgående tema.

En del i att gå spetsutbildningen är möjligheten att parallellt med gymnasiestudierna få läsa kurser på MDU, upp till 30 högskolepoäng som motsvarar en termins heltidsstudier. Redan under gymnasietiden får eleverna kontakt med universitetsvärlden och forskningsmiljön.

Kontaktinformation