Text

Datum 2022-03-10
Artikeltyp Aktuellt

Föreläsning om frostiga internationella relationer

Gustav Sundqvist och Frida Lindberg medverkar på Statsvetardagen.

Den 31 mars arrangeras ”Statsvetardagen 2022 - Demokrati, makt och medborgarskap” på MDU. Under dagens riktas fokus riktas mot högaktuella samhällsvetenskapliga frågor. Som talare medverkar bland annat MDU-forskaren Gustav Sundqvist, som även är analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) tillsammans med Frida Lindberg. 

Under föreläsningen kommer de båda berätta om forskningsprojektet ’Lokal frost i relationerna: svenska kommuner, regioner och länsstyrelsers samarbeten med Kina’. I projektet undersöks utvecklingen av lokala samarbetsavtal, ofta benämnda som vänortsavtal, mellan Sverige och Kina.

– Avtalen handlar typiskt sätt om att svenska kommuner och dess kinesiska motsvarigheter samarbetar inom områden som handel, utbildning och idrott. Från att ha ökat stadigt har denna typ av samarbetsavtal minskat kraftigt sedan 2017, säger Gustav Sundqvist.

– Frågan är vad det beror på. Under de senaste åren har relationerna mellan Sverige och Kina varit frostiga, detta verkar ha fått en särskilt stor inverkan på den lokala nivån. Diplomati är ett måste för länder men inte för kommuner, därför verkar konflikten mellan Sverige och Kina ha drabbat kommunala samarbeten särskilt hårt.


Subnationella samarbeten ifrågasätts

I och med Rysslands invasion av Ukraina ifrågasätts nu allt fler subnationella samarbeten mellan Sverige och Ryssland exempelvis vänortsrelationer, idrottsutbyten och forskningssamarbeten.

– Med tanke på erfarenheterna från Sveriges relationer med Kina misstänker jag att många av de subnationella samarbetena med Ryssland kommer stängas ned, menar Gustav.

– Under de senaste åren har det skett en viss maktförskjutning kring inflytande över utrikespolitiken från den statliga till den kommunala nivån. Vår studie visar att denna typ av lokala mellanstatliga relationer är särskilt känsliga när konflikter uppstår.


Möjligheter och utmaningar för Sverige

I sin doktorsavhandling undersökte Gustav Sundqvist hur demokratiska normer och värderingar spreds från Hongkong till det kinesiska fastlandet. Under de senaste åren har han blivit mer intresserad av att undersöka hur Kina påverkar Sverige.

– Inom några år är Kina troligen världens största ekonomi. Det är hög tid att hela det svenska samhället anpassas till denna maktförskjutning. Kinas uppgång innebär såväl möjligheter som utmaningar, för svenska staten, svenska företag och svenska kommuner, säger Gustav.

Under dagen kommer även andra inbjudna föredragshållare och MDU:s egna forskare i ämnet statsvetenskap att medverka både som föredragshållare och i panelsamtal. Dessutom kommer MDU:s studenter och övriga deltagare att få möjlighet att ställa kluriga frågor till de medverkande.


Mer information och anmälan

Statsvetardagen är öppen för alla som är intresserade av samhällsfrågor. Har du frågor om arrangemanget är du välkommen att kontakta Anna Johansson.

Varmt välkommen!

Anmälan till Statsvetardagen

Anmäl dig här

Mer information om Statsvetardagen

Se fullständigt program här

Kontaktinformation