Text

Datum 2022-03-04
Artikeltyp Aktuellt

Fler sökande i internationell ansökningsomgång

Ökat antal betalningsskyldiga sökande som betalat sin anmälningsavgift, trots färre sökande totalt på avancerad nivå. På grundnivå har antal sökande ökat jämfört med förra året, med upp till 36 procent. Det visar den senaste ansökningsstatistiken.

I år är det färre sökande till program på avancerad nivå i de internationella ansökningsomgångarna, både nationellt och för MDU. För våra engelskspråkiga masterprogram är nedgången 6 procent i det totala antalet sökande och 19 procent i antalet förstahandssökande. Detta vid en jämförelse med samma program 2021.

Trots att det är något färre som sökt är det fler av de betalningsskyldiga sökande som betalat anmälningsavgiften, hela 11 procent fler jämfört med samma program förra året. Betalning av anmälningsavgiften är en förutsättning för att ansökan ska bedömas.

På grundnivå har antalet sökande ökat. Vi har i år öppnat upp kammarmusikprogrammet samt ett kurspaket inom kammaropera för internationella sökande, men även vid en jämförelse med samma program som i förra årets internationella ansökningsomgång är det en uppgång.
Den enskilt största ökningen står Analytical Finance för med hela 36 procent fler förstahandssökande i år. Det totala antalet sökande för det programmet har ökat med 26 procent jämfört med förra året.

– Vi har haft en stadig ökning under flera år, och årets siffror bör ses mer som en väntad utplaning än ett tapp. Vi trodde att den skulle komma redan förra året och en starkt bidragande orsak är troligen pandemin och de effekter den haft på många familjers ekonomi runt om i världen, säger Johanna Forsström, projektledare för internationell studentrekrytering vid MDU.

De flesta program är fortfarande öppna för anmälan på universityadmissions.se Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation