Text

Datum 2022-05-30
Artikeltyp Aktuellt

Ny annonsportal för uppsatsämnen, exjobb och uppdrag

I MDU:s annonsportal lägger arbetsgivare upp sina lediga jobb, praktikplatser, projektuppdrag eller förslag på uppsatsämnen och exjobb.

– Vi ser stor potential i den nya annonsportalen – här kan arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor annonserar sina uppdrag och matchas med studenter. Vi har länge sett en efterfrågan på denna typ av tjänst, både från studenter och samarbetspartners, säger Tiina Kikerpuu, samverkanskoordinator på MDU.

Inför höstens Uppsats- och exjobbsdagar kommer företag och verksamheter hänvisas till annonsportalen. Där kan de publicera sina förslag på uppsatsämnen och exjobb till studenter året om. Kom ihåg att du som student ofta kan föreslå ämnen för uppsats och exjobb!

Eftersom annonsportalen är ny kan det dröja något innan studenter, företag och verksamheter hittar dit, men vi kommer uppmärksamma och marknadsföra tjänsten och räknar med många relevanta annonsörer för våra studenter.

Uppsats- och exjobbsdagar

Uppsats- och exjobbsdagarna anordnas för studenter som ska skriva sin uppsats eller göra ett exjobb under vårterminen eller höstterminen året därpå. Där får studenter träffa företag och verksamheter för att föreslå samt diskutera uppsats- och exjobbsförslag.

– För studenterna är det viktigt att ha framförhållning, även om examensarbetet är långt fram i tiden och man inte vet vad man vill skriva om. Det här en möjlighet att tidigt träffa verksamheterna och skapa sig en uppfattning om vilken typ av uppdrag som finns, och kanske redan börja bearbeta en kontakt eller ett ämnesområde, säger Tiina Kikerpuu.

Exjobbet eller uppsatsförslaget kan bygga på idéer från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ.

Uppsats- och exjobbsdagarna arrangeras i år den 11 oktober i Västerås och den 13 oktober tillsammans med MITC i Eskilstuna.

Kontaktinformation