Text

Datum 2022-05-13
Artikeltyp Aktuellt

Framtidsarena för barn och unga

Samhällskontraktets Framtidsarena i Västerås, är en mötesplats som ger invånare, kommunen, civilsamhället, näringslivet och akademin en unik möjlighet att mötas över gränser.

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma samverkansarena där Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad arbetar för att utforska och hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer.

– Nu kraftsamlar vi för att våra barn och unga ska må bra, klara av skolan och uppnå sin fulla potential, säger Emma Mossberg, Processledare Samhällskontraktet.

Måndagen den 9 maj invigdes Samhällskontraktets Framtidsarena, där samtal om barn och ungas utmaningar, behov och möjligheter hade fokus. Under veckan löpte ett gediget program med några av landets främsta innovations- och processledare, ämnesexperter och forskare. Genom kreativa arbetssätt utforskas utmaningarna, samt idéer och förslag tas fram på hur bättre förutsättningar kan skapas.

Framtidsarenan belyser bland annat hur vi i tid kan fånga upp de som är på glid, hur utemiljön påverkar barns möjlighet att utvecklas, hur vi skapar jämlika förutsättningar för våra barn och unga, samt hur skolresultat och skolnärvaro påverkas i en tid när det larmas om frånvarokaos.

– Avgörande för att skapa förändring är att vi sätter utmaningen i centrum och möts och arbetar över gränser, både inom och mellan organisationer. På den här arenan är allas kunskap och erfarenhet lika mycket värd, säger Emma Mossberg.

Kontaktinformation