Text

Datum 2022-06-14
Artikeltyp Porträtt

Växande behov av fördjupad kunskap kring digitaliseringens påverkan på internationell affärsverksamhet

Mosarrat Farhana påbörjade sina doktorandstudier vid MDU under hösten 2020. Hennes forskningsområde behandlar digitaliseringens framväxt inom ramen för internationella affärer.

– Mitt huvudsakliga fokus är att utforska hur olika former av digitaliseringsteknologier har olika effekter på huvudkontor-dotterbolagsrelationen och dotterbolagsrollen. Jag är även delaktig i att utveckla och validera en skala som mäter graden av digitalisering, säger Mosarrat Farhana.

I takt med digitaliseringens utveckling växer efterfrågan av fördjupad kunskap kring dess påverkan på internationell affärsverksamhet.

– Pandemisituationen har påskyndat digitaliseringsprocessen ytterligare vilket i sin tur har påvisat vikten av fortsatt forskning inom området – ur utövares såväl som forskares perspektiv. Till exempel är det av intresse att ta reda på vad som hämmar respektive möjliggör digitalisering på en företagsnivå såväl som individuell nivå och även utforska konsekvenserna det kan ha för en internationell expansion, säger Mosarrat Farhana.


Doktorandstudierna vid MDU skapar möjligheter för framtiden

Mosarrat Farhana deltar bland annat i nationella och internationella doktorandkurser, seminarier och konferenser.

– För mig utgör doktorandstudierna vid Mälardalens universitet ett komplett grundpaket för att inom en snar framtid kunna gå in som forskare i akademin. Just nu bygger jag min teoretiska och metodologiska grund samt utvecklar min forskningsplan. Jag är nyfiken på att parallellt med digitaliseringens möjligheter undersöka potentiella risker med den, säger hon.

Mosarrat Farhana undervisar även inom internationell affärer på universitetet. Till hösten kommer hon vara delaktig i kurserna International Marketing, Strategy and Management och Strategy and International Marketing.


Kontaktinformation