Text

Datum 2022-06-07
Artikeltyp Aktuellt

Utvecklingsprojekt ska leda till världens bästa e-hälsa

I ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på MDU undersöker innovationsforskare hur e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården används, implementeras och vidareutvecklas.

I ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på MDU undersöker innovationsforskare hur e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården används, implementeras och vidareutvecklas.

I ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på MDU undersöker innovationsforskare hur e-hälsa och digitalisering inom hälso- och sjukvården används, implementeras och vidareutvecklas. Resultaten från projektet ska bland annat bidra till att utveckla stödverktyg och nya arbetssätt inom ledning och organisering av digital transformation, en del i arbetet för att göra Sverige världsledande på e-hälsa. Projektet sker i samproduktion med Region Sörmland.

Inom svensk hälso- och sjukvård finns en vision om att bli världsledande på e-hälsa, där digitala verktyg och ett digitalt informationsutbyte används för att både uppnå och bibehålla hälsa. Forskare vid MDU har nu tillsammans med Region Sörmland fått finansiering från Vinnova för ett nytt projekt som undersöker vad som utgör bra erfarenheter för ledning och organisering av digital transformation och en digital mognad hos den offentliga sektorn, när det kommer till att införa och öka användningen av nya e-hälsotjänster. De kommer även att undersöka vad som möjliggör den dynamiska förmågan, det vill säga förmågan att kunna ta till sig förändringar, analysera och agera utifrån dem.

− Erfarenheter från regionens eget e-hälso- och digitaliseringsarbete, och även tidigare forskning kring olika digitaliseringsinitiativ, visar att det finns stora utmaningar när det kommer till att utveckla och införa nya innovativa digitaliseringslösningar inom offentlig sektor, säger Peter E Johansson, projektansvarig på MDU.

Tidigare forskning visar på ett kunskapsbehov hos organisationer, om vad som bidrar till att bygga upp förmågan för att omstrukturera och använda sina resurser på nya sätt. Kunskapsbehovet gäller även hur man lär sig dessa förmågor och hur de utvecklas i praktiken, enligt Peter E Johansson.

Utvecklar stödverktyg och nya arbetssätt

I projektet kommer forskarna att undersöka vad som kan öka denna kunskap, bland annat genom fältobservationer och intervjuer med nyckelaktörer hos de olika behovsägarna inom regionen. Det sker genom så kallad interaktiv forskning, där forsknings- och utvecklingsarbetet sker integrerat med en dialog mellan forskare och berörda aktörer.

− Nyckelpersoner från behovsägarna inom regionen är medskapare av den här nya kunskapen, säger Peter E Johansson.

Projektet förväntas utveckla stödverktyg och arbetssätt som kan bidra till ett organisatoriskt lärande med en ökad dynamisk förmåga hos hälso- och sjukvården. Det ska även leda till en framgångsrik utveckling av införande och användande av nya e-hälsotjänster.

 

Vill du veta mer?

Utveckling av dynamiska förmågor för världens bästa e-hälsa

Läs mer om forskningsprojektet här

Kontaktinformation