Text

Datum 2022-06-10
Artikeltyp Aktuellt

Stipendium för dig som pluggar på MDU

Som stundet vid MDU kan du nu söka Sparbanken Rekarnes stipendium på 20 000 kronor.

Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium kan sökas av alla studenter, oavsett utbildningsprogram. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Du kan söka med en projektidé, en uppsats eller ett examensarbete, skrivet och betygsatt under innevarande verksamhetsår. Det vill säga, studenter som skrivit höst 2021 och vår 2022 kan ansöka sommaren 2022.

Arbetet som du söker med ska vara inriktat mot ett eller flera av nedanstående områden och innehålla hög grad av innovation. Hänsynstagande till minst ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 • Innovationsledning
 • Digitalisering
 • UX-design (User experience design)
 • Hälsa och/eller beteende kring privatekonomi
 • Produkt- och/eller tjänsteutveckling
 • Ekonomistyrning
 • Organisation och ledarskap
 • Marknadsföring
 • Verksamhetsutveckling


Ansök innan 31 augusti

Ansökningsperioden pågår mellan den 1 juni och 31 augusti 2022. Det är helt upp till stipendiaten hur medlen ska användas. Om fler studenter samarbetar delar ni på pengarna.

Ansök via Sparbanken Rekarnes webbsida

Till ansökan

Frågor?

 

Samverkan

MDU och Sparbanken Rekarne har sedan 2019 ett strategiskt partnerskap om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Relaterade artiklar

 • Datum 2021-11-10
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH-studenten Malin Källström vinner Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium

Malin Källström, som i våras tog kandidatexamen i Informationsdesign och nu läser masterprogrammet i innovation och design, tilldelas stipendiet för sitt examensarbete ”Känner du fjärilar i hagen?”. Uppsatsen handlar om hur man, utifrån ett designperspektiv och med hjälp av berättarteknik, kan kommunicera vikten av biologisk mångfald.

om MDH-studenten Malin Källström vinner Sparbanken Rekarnes utvecklingsstipendium
 • Datum 2019-12-12
 • Artikeltyp Aktuellt

MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

MDH och Sparbanken Rekarne stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma. Målsättningen är att tillsammans göra satsningar som stärker innovationskraften i Sörmland.

om MDH och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete
Till toppen