Text

Datum 2022-06-23
Artikeltyp Aktuellt

MDU och Enköpings kommun fördjupar samarbete

Enköpings kommun och MDU fördjupar sitt samarbete. Foto: Cassandra Grönlund

MDU och Enköpings kommun fördjupar sitt samarbete. Under hösten kommer forskare att genomföra tre förstudier som stöttar befintliga uppdrag hos Enköpings kommun. Samarbetet firades nyligen med en kickoff.

De tre förstudierna syftar till att ge stöd till befintliga uppdrag i kommunen inom områdena hållbarhetsstyrning, social hållbarhet och näringslivsutveckling.

– Vi ser oerhört positivt på samarbetet med Mälardalens universitet. Genom förstudierna kan vi förstärka våra egna resurser och få forskningsstöd för att tackla samhällsutmaningar inom Enköpings kommun, säger Peter Book, kommunstyrelsens ordförande.

Under kickoffen presenterades de tre studierna och samarbetsavtalen skrevs under.

– Vi hoppas att det här blir grunden till en långsiktig och givande relation där vi tillsammans fortsätter identifiera viktiga behov inom centrala områden där vi kan bidra med vår forskning, säger Lucia Crevani forskningsledare för industriell ekonomi och organisation vid MDU.


Fortsatt utveckloingsarbete

Alla tre förstudier syftar till att analysera vad som behöver göras på kort och lång sikt och de huvudsakliga frågorna som ställs är:

Hållbarhetsstyrning – Hur kan en ändamålsenlig styrning och omsättning av hållbarhetsfrågorna i Enköpings kommun möjliggöras?

Social hållbarhet – Hur kan kommunen kraftsamla, skapa en gemensam bild av och ett bra samarbete inom frågor som rör till exempel trygghet, integration och arbetsmarknad?

Näringslivsutveckling – Hur kan vi lära mer av Enköpings småföretags förutsättningar för tillväxt, och vilken roll kan Enköpings kommun och forskning spela för att stödja lokala företag?

Tanken är att ett fortsatt utvecklingsarbete ska ta vid när förstudierna är klara.

Kontaktinformation