Text

Datum 2022-06-13
Artikeltyp Aktuellt

Flytta ut kontoret

Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många.

Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Den 16 juni uppmärksammar vi det internationella initiativet Outdoor Office Day genom att bjuda in till en inspirationsdag för att få fler att testa på att flytta ut kontoret.

Vår tid är alltmer gränslös till följd av den tekniska utvecklingen som påverkar vårt sätt att arbeta. Vi kan arbeta närsomhelst och varsomhelst med hjälp av smarta telefoner, bärbara datorer och trådlös uppkoppling. Tiden för återhämtning minskar när vi spenderar mycket tid uppkopplade både på arbetet och privat.

20 minuter utomhus om dagen räcker

Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Vid Mälardalens universitet finns flera forskare som undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att öka hälsan i arbetslivet. Och enligt den senaste forskningen räcker det med 20 minuter utomhus i urbana grönområden för att ge gynnsamma effekter på hälsan.

Digitalisering möjliggör flexibelt arbete

Att vi i så stor utsträckning har digitaliserat vårt arbetsliv gör också att vi skapat nya sätt att organisera arbetet, bland annat genom aktivitetsbaserade kontor. Det är ett cirkulerande arbetssätt och i modellen ingår även att arbeta från alternativa arbetsplatser. Här kan exempelvis urbana grönområden användas både till arbete och effektiv återhämtning under arbetsdagen.

Genom att flytta ut kontoret får du:

  • Ökad variation och fysisk aktivitet i kontorsarbetet, vilket annars är rätt så stillasittande och monotont arbete.
  • Snabbare återhämtning från stress och belastningar unmder arbetsdagen.
  • Ökat intag av dagsljus som är viktigt för din vakenhet och sömn, särskilt under den mörka årstiden