Text

Datum 2022-06-08
Artikeltyp Porträtt

Bli mentor – ge adepter inblick i arbetslivet

Under Mentorprogrammet ger en person från arbetslivet konkreta tips och råd till studenter, eller adepter vilket det heter i ett mentorprogram, som ska ta första steget in på arbetsmarknaden.

Mauricio Espinosa.

Mauricio Espinosa är enhetschef på ELE Engineering AB och mentor till adepter på MDU. Han ser en stor fördel med mentorskapet, eftersom han får möjlighet att utveckla sitt kommunikativa ledarskap, och vara ett bollplank för adepterna. Den lärdomen är något han har glädje av i sin roll som enhetschef.

– Jag valde också att bli mentor eftersom jag vill få andra perspektiv och prova något annorlunda. Jag såg även möjligheten till att bli uppdaterad om vilka förväntningar det finns på oss som arbetsgivare, säger Mauricio Espinosa.

Som mentor bygger man relationer, därför underlättar det att vara öppen, flexibel och ha en rak kommunikation, menar Mauricio Espinosa. Man behöver vara engagerad, ta reda på adeptens förväntningar, vara en god ambassadör för mentorprogrammet, men också se vad det kan ge företaget som helhet, säger han.

– Man måste gå in i uppdraget helhjärtat och vara medveten om att det tar både tid och energi. Men jag ser detta som en möjlighet till att utveckla både mig själv, adepten och företaget, säger Mauricio Espinosa.

Med adepter i verksamheten, kan det också innebära nya perspektiv på frågeställningar. Små och medelstora företag har ofta kort omställningssträcka vilket ELE ser som en fördel, eftersom de snabbt kan ställa om.

– Det är viktigt att få andras syn på verksamheten, våga lära av andra och att tänka nytt, säger Mauricio Espinosa.

En adept och mentor träffas regelbundet under 10 timmar, vid tillfällen som passar dem båda. Mentorns ortsplacering kan vara både i Sverige och internationellt och träffarna kan genomföras på både svenska och engelska. Beroende på var mentorn befinner sig, kan mentorprogrammet genomföras digitalt.

– Det finns också bra möjligheter till att bygga relationer och ibland även identifiera potentiella medarbetare. Därför är det viktigt att hålla kontakt med adepterna, tillägger Mauricio Espinosa.

Mauricio berättar att de först brukar lära känna varandra och sedan göra en plan för vad som ska uppnås under den begränsade tiden. Han betonar vikten av att ha samsyn i vad mentorskapet gäller. Det kan till exempel handla om coachning och vägledning, delaktighet i verksamheten, exjobb eller kanske tips och trix.